Edytowanie pliku Boot.ini w systemie Windows XP

JAK: Edytowanie pliku Boot.ini w systemie Windows XP --------------------------------------------------------------------------------

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:

  • Microsoft Windows XP Professional

  • Microsoft Windows XP Home Edition


DO NOT DELETE OR ARCHIVE THIS ARTICLE

This article is referenced by TechNet.

Contact the Content Business Manager for this product if you have any questions.

W TYM ZADANIU

STRESZCZENIE

Zapisywanie kopii zapasowej pliku Boot.ini

Edycja pliku Boot.ini

Przykładowy plik Boot.ini

Modyfikowanie pliku Boot.ini

Dodawanie systemu operacyjnego

Usuwanie systemu operacyjnego

Ustawianie domyślnego systemu operacyjnego

Ustawianie limitu czasu

Otwieranie pliku Boot.ini w celu sprawdzenia zmian

MATERIAŁY REFERENCYJNE

  • Microsoft Windows .NET Advanced Server Beta

  • Microsoft Windows .NET Server Beta

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób wyświetlania i ręcznej konfiguracji pliku Boot.ini w systemie Windows XP przy użyciu okna dialogowego Uruchamianie i odzyskiwanie.

W systemie Windows XP można szybko i prosto zlokalizować plik Boot.ini, aby sprawdzić i/lub edytować konfigurację pliku.

Przed edytowaniem pliku Boot.ini zalecane jest wykonanie kopii zapasowej. Najpierw należy zmodyfikować opcje folderu w taki sposób, aby móc wyświetlać pliki ukryte, a następnie wykonać kopię zapasową pliku Boot.ini.

Zapisywanie kopii zapasowej pliku Boot.ini

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

lub

W Panelu sterowania uruchom narzędzie Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij ikonę System.

Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Uruchamianie i odzyskiwanie.

W obszarze Uruchamianie systemu kliknij przycisk Edytuj. Spowoduje to otwarcie pliku do edycji w Notatniku.

W Notatniku kliknij menu Plik na pasku Menu, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

Prawym przyciskiem myszy kliknij pusty obszar okna dialogowego Zapisywanie jako, wskaż polecenie Nowy w menu kontekstowym, a następnie kliknij polecenie Folder. Wpisz nazwę nowego folderu, na przykład temp , a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby utworzyć folder o nazwie temp.

Kliknij dwukrotnie nowy folder o nazwie temp, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać kopię zapasową pliku Boot.ini.

powrót do początku

Edycja pliku Boot.ini

Aby wyświetlić i edytować plik Boot.ini:

Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

lub

W Panelu sterowania otwórz narzędzie Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij polecenie System.

Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Uruchamianie i odzyskiwanie.

W obszarze Uruchamianie systemu kliknij przycisk Edytuj.

powrót do początku

Przykładowy plik Boot.ini

Jest to przykład domyślnego pliku Boot.ini z komputera z systemem Windows XP Professional.

[boot loader]

timeout=30

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=“Microsoft Windows XP Professional” /fastdetect

Jest to przykład powyższego pliku Boot.ini po dodaniu innej partycji z systemem Windows 2000 Professional.

[boot loader]

timeout=30

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

back to the top

[operating systems]

multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=“Windows XP Professional” /fastdetect

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT=“Windows 2000 Professional” /fastdetect

powrót do początku Modyfikowanie pliku Boot.ini Plik Boot.ini można modyfikować, korzystając z okna dialogowego Uruchamianie i odzyskiwanie, w którym można wybrać domyślny system operacyjny, zmienić wartość limitu czasu lub ręcznie edytować plik, natomiast następująca metoda korzysta z narzędzia wiersza polecenia Bootcfg.exe.

Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W polu tekstowym Otwórz wpisz polecenie cmd

W wierszu polecenia wpisz polecenie

bootcfg /?

Zostanie wyświetlona pomoc i parametry programu BOOTCFG.exe.

Dodawanie systemu operacyjnego

W wierszu polecenia wpisz polecenie:

bootcfg /copy /d Opis systemu operacyjnego /ID #,

gdzie Opis systemu operacyjnego jest opisem tekstowym (np. Windows XP Home Edition), a znak # określa identyfikator wpisu rozruchowego w sekcji systemu operacyjnego pliku BOOT.INI, z którego zostanie utworzona kopia.

powrót do początku

Usuwanie systemu operacyjnego

W wierszu polecenia wpisz polecenie:

bootcfg /delete /ID #,

gdzie znak # określa identyfikator wpisu rozruchowego, który chcesz usunąć z sekcji systemu operacyjnego pliku BOOT.INI (np. 2 dla drugiego systemu operacyjnego z listy). powrót do początku Ustawianie domyślnego systemu operacyjnego

W wierszu polecenia wpisz polecenie:

bootcfg /default /ID #,

gdzie znak # określa identyfikator wpisu rozruchowego w sekcji systemu operacyjnego w pliku BOOT.INI, który powoduje, że system operacyjny jest domyślnym systemem.

powrót do początku

Ustawianie limitu czasu

W wierszu polecenia wpisz polecenie:

Odwołania

bootcfg /timeout #

Gdzie # określa w sekundach czas, po upływie którego zostanie załadowany domyślny system operacyjny.