Efekt menu

Jak wykonać efekt menu taki jak tutaj? Chodzi mi o powolne zmienianie koloru.

Skrypt JS.

Robisz Menu w html np, takie :

Strona Glówna
Costamt
master of disaster
dobreprogramy.pl
Download

[/code]
I skrypt grade.js :

[code] if(!window.JSFX)JSFX=new Object(); var LinkFadeInStep=10; var LinkFadeOutStep=10; var LinkEndColor=“3CDFEC” var LinkStartColor=“f10056”; var LinkFadeRunning=false; document.onmouseover = theOnOver; document.onmouseout = theOnOut; if(document.captureEvents) document.captureEvents(Event.MOUSEOVER | Event.MOUSEOUT); function hex2dec(hex){return(parseInt(hex,16));} function dec2hex(dec){return (dec < 16 ? “0” : “”) + dec.toString(16);} function getColor(start, end, percent) { var r1=hex2dec(start.slice(0,2)); var g1=hex2dec(start.slice(2,4)); var b1=hex2dec(start.slice(4,6)); var r2=hex2dec(end.slice(0,2)); var g2=hex2dec(end.slice(2,4)); var b2=hex2dec(end.slice(4,6)); var pc=percent/100; var r=Math.floor(r1+(pc*(r2-r1)) + .5); var g=Math.floor(g1+(pc*(g2-g1)) + .5); var b=Math.floor(b1+(pc*(b2-b1)) + .5); return("#" + dec2hex® + dec2hex(g) + dec2hex(b)); } JSFX.getCurrentElementColor = function(el) { var result = LinkStartColor; if (el.currentStyle) result = (el.currentStyle.color); else if (document.defaultView) result = (document.defaultView.getComputedStyle(el,’’).getPropertyValue(‘color’)); else if(el.style.color) //Opera result = el.style.color; if(result.charAt(0) == “#”) //color is of type #rrggbb result = result.slice(1, 8); else if(result.charAt(0) == “r”) //color is of type rgb(r, g, b) { var v1 = result.slice(result.indexOf("(")+1, result.indexOf(")") ); var v2 = v1.split(","); result = (dec2hex(parseInt(v2[0])) + dec2hex(parseInt(v2[1])) + dec2hex(parseInt(v2[2]))); } return result; } JSFX.findTagIE = function(el) { while (el && el.tagName != ‘A’) el = el.parentElement; return(el); } JSFX.findTagNS= function(el) { while (el && el.nodeName != ‘A’) el = el.parentNode; return(el); } function theOnOver(e) { var lnk; if(window.event) lnk=JSFX.findTagIE(event.srcElement); else lnk=JSFX.findTagNS(e.target); if(lnk) JSFX.linkFadeUp(lnk); } JSFX.linkFadeUp = function(lnk) { if(lnk.state == null) { lnk.state = “OFF”; lnk.index = 0; lnk.startColor = JSFX.getCurrentElementColor(lnk); lnk.endColor = LinkEndColor; } if(lnk.state == “OFF”) { lnk.state = “FADE_UP”; JSFX.startLinkFader(); } else if( lnk.state == “FADE_UP_DOWN” || lnk.state == “FADE_DOWN”) { lnk.state = “FADE_UP”; } } function theOnOut(e) { var lnk; if(window.event) lnk=JSFX.findTagIE(event.srcElement); else lnk=JSFX.findTagNS(e.target); if(lnk) JSFX.linkFadeDown(lnk); } JSFX.linkFadeDown = function(lnk) { if(lnk.state==“ON”) { lnk.state=“FADE_DOWN”; JSFX.startLinkFader(); } else if(lnk.state == “FADE_UP”) { lnk.state=“FADE_UP_DOWN”; } } JSFX.startLinkFader = function() { if(!LinkFadeRunning) JSFX.LinkFadeAnimation(); } JSFX.LinkFadeAnimation = function() { LinkFadeRunning = false; for(i=0 ; i { var lnk = document.links[i]; if(lnk.state) { if(lnk.state == “FADE_UP”) { lnk.index+=LinkFadeInStep; if(lnk.index > 100) lnk.index = 100; lnk.style.color=getColor(lnk.startColor, lnk.endColor, lnk.index); if(lnk.index == 100) lnk.state=“ON”; else LinkFadeRunning = true; } else if(lnk.state == “FADE_UP_DOWN”) { lnk.index+=LinkFadeOutStep; if(lnk.index>100) lnk.index = 100; lnk.style.color=getColor(lnk.startColor, lnk.endColor, lnk.index); if(lnk.index == 100) lnk.state=“FADE_DOWN”; LinkFadeRunning = true; } else if(lnk.state == “FADE_DOWN”) { lnk.index-=LinkFadeOutStep; if(lnk.index<0) lnk.index = 0; lnk.style.color=getColor(lnk.startColor, lnk.endColor, lnk.index); if(lnk.index == 0) lnk.state=“OFF”; else LinkFadeRunning = true; } } } if(LinkFadeRunning) setTimeout(“JSFX.LinkFadeAnimation()”, 50); }

Ojj ile ja się kiedyś namęczyłem żeby coś takiego osiągnąć lol :roll:

Pozdrawiam

Wielkie dzięki :smiley: ale to bezpieczy skrypcik? Pod starszymi przeglądarkami chodzi?