Ekran logowania - własne kursory

Witam, chciałbym aby w ekranie logowania pojawiały się kursory które ustawiłem w systemie. Czy istnieje odpowiedni parametr w UIFILE który pomógłby mi rozwiązać ten problem (np. załadować kursory z pliku)? A może jakieś obejście? Z góry dziękuje za pomoc.

Prosto, łatwo i przyjemnie -> TweakUI dla Windows XP -> Logon -> Settings -> Mouse -> Copy Now

Ręcznie (ale za to zadziała w systemach, w których nie działa TweakUI):

Wyeksportuj z rejestru klucz HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Cursors, otwórz go w Notatniku i zamień wszystkie wystąpienia ciągu HKEY_CURRENT_USER na HKEY_USERS.DEFAULT. Zapisz zmiany i zaimportuj plik do rejestru.