Ekran miga, wygasza się po uruchomieniu, po restarcie OK

Windows 11, laptop HP
po uruchomieniu komputera ekran miga, to pojawia się strona logowania, na moment jest czarny ekran - po Uruchom ponownie wszystko dobrze, pracuje bez w/w problemów, aż do ponownego uruchomienia po zamknięciu systemu.
FRST.txt (36,7 KB)
Addition.txt (45,6 KB)

Witaj na forum DobreProgramy, @elpajaco

  1. Wykonaj profilaktyczne skanowanie. Jeśli zostanie wykryte jakieś zagrożenie - załącz screen. :slight_smile:
  • RogueKiller Anti Malware
    Zalecane pobranie wersji przenośnej (portable). Przed uruchomieniem pełnego skanowania należy włączyć w ustawieniach bezsygnaturowy „moduł MaIPE (BETA)”; opcjonalnie „skanuj z pełną wydajnością” (ustawienia → ustawienia skanowania).

  • AdwCleaner
    Po skończonym skanowaniu pomiń linie oznaczone jako preinstalowane. Resztę odnalezionych elementów przenieś do kwarantanny.

  1. Odinstaluj µTorrent i uTorrent Web. Lepszym zamiennikiem będzie otwartoźródłowy qBittorent.

  2. Uruchom FRST/FRST64.exe, wciśnij kombinację klawiszy ctrl + y. Otworzy się notatnik, do którego wklej zawartość skryptu. Zamknij i zapisz. W FRST kliknij „napraw” →

SystemRestore: On 
CloseProcesses:
CreateRestorePoint:
HKU\S-1-5-21-1400203782-2325307173-725141657-1001\...\Run: [utweb] => C:\Users\jm-k2\AppData\Roaming\uTorrent Web\utweb.exe [6413464 2022-09-30] (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
HKU\S-1-5-21-1400203782-2325307173-725141657-1001\...\Run: [Opera Browser Assistant] => C:\Users\jm-k2\AppData\Local\Programs\Opera\assistant\browser_assistant.exe [3916232 2022-12-20] (Opera Norway AS -> Opera Software)
HKU\S-1-5-21-1400203782-2325307173-725141657-1001\...\Run: [MicrosoftEdgeAutoLaunch_C5AAD6B2840A5B17352B88CE66888D8D] => "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --no-startup-window --win-session-start /prefetch:5 [4188576 2023-02-02] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Startup: C:\Users\jm-k2\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\desktop.it.lnk [2021-02-11]
ShortcutTarget: desktop.it.lnk -> C:\Users\jm-k2\AppData\Local\system32\hostd.vbs () [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {0600DD45-FAF2-4131-A006-0B17509B9F78} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser => %windir%\system32\sc.exe start InventorySvc
Task: {5A84A502-230C-4F48-96AD-D405D2E4D7ED} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentLogOn => C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\msoia.exe [375416 2012-10-01] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {631C574D-AE52-4706-AB6F-A4D39F2B8D62} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Reboot_Battery => C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe /RunOnBattery ReadyToReboot (Brak pliku)
Task: {6AB18D90-A2CF-47E4-895F-CF589599A25D} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Reboot_AC => C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe /RunOnAC ReadyToReboot (Brak pliku)
Task: {7CAF72FB-43A4-4AC0-B270-444B605113E8} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentFallBack => C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\msoia.exe [375416 2012-10-01] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {B1B31133-A486-4235-A576-91BF25DB4398} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\MusUx_LogonUpdateResults => C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe LogonUpdateResults (Brak pliku)
Task: {B392ABBC-D53B-44B7-933F-0AD14CFB8E6E} - System32\Tasks\Opera scheduled assistant Autoupdate 1586452304 => C:\Users\jm-k2\AppData\Local\Programs\Opera\launcher.exe [2607560 2023-01-19] (Opera Norway AS -> Opera Software) -> --scheduledautoupdate --component-name=assistant --component-path="C:\Users\jm-k2\AppData\Local\Programs\Opera\assistant" $(Arg0)
Task: {B3F7EC44-8F2D-45F6-98EF-68A1B1AA3060} - System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1586452301 => C:\Users\jm-k2\AppData\Local\Programs\Opera\launcher.exe [2607560 2023-01-19] (Opera Norway AS -> Opera Software)
Task: {CCDFC0B8-01A3-4E74-A820-4F13F51D269E} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Mobile Broadband Accounts\MNO Metadata Parser => C:\WINDOWS\System32\MbaeParserTask.exe (Brak pliku)
Task: {D54971D0-3164-42C3-9BA9-00A07F92294A} - System32\Tasks\Mozilla\Firefox Background Update 308046B0AF4A39CB => C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe [661408 2023-02-04] (Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation) -> --MOZ_LOG sync,prependheader,timestamp,append,maxsize:1,Dump:5 --MOZ_LOG_FILE C:\ProgramData\Mozilla-1de4eec8-1241-4177-a864-e594e8d1fb38\updates\308046B0AF4A39CB\backgroundupdate.moz_log --backgroundtask backgroundupdate
Task: {E0F10DCF-44AD-40E8-9370-FB5DA59F93FB} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\USO_UxBroker => C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe (Brak pliku)
Task: {E192B84C-05AE-43B7-9F4E-53F6D9A38A98} - System32\Tasks\Mozilla\Firefox Default Browser Agent 308046B0AF4A39CB => C:\Program Files\Mozilla Firefox\default-browser-agent.exe [710560 2023-02-04] (Mozilla Corporation -> Mozilla Foundation)
Task: C:\WINDOWS\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask.job => C:\WINDOWS\explorer.exe
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{190482fc-fbf5-4fd2-92a4-527d060aa2e6}: [DhcpNameServer] 62.233.233.233 87.204.204.204
Tcpip\..\Interfaces\{88e73316-e7a1-487e-be77-a266e0d879b8}: [DhcpNameServer] 192.168.49.1
Tcpip\..\Interfaces\{e778178d-27ff-4f3d-92f8-0dc42eb36feb}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Edge Extension: (Brak nazwy) -> AutoFormFill_5ED10D46BD7E47DEB1F3685D2C0FCE08 => C:\windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\AutoFormFill [nie znaleziono]
Edge Extension: (Brak nazwy) -> BookReader_B171F20233094AC88D05A8EF7B9763E8 => C:\windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\BookViewer [nie znaleziono]
Edge Extension: (Brak nazwy) -> LearningTools_7706F933-971C-41D1-9899-8A026EB5D824 => C:\windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\LearningTools [nie znaleziono]
Edge Extension: (Brak nazwy) -> PinJSAPI_EC01B57063BE468FAB6DB7EBFC3BF368 => C:\windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\PinJSAPI [nie znaleziono]
C:\Users\jm-k2\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\kbmoiomgmchbpihhdpabemajcbjpcijk
S1 WinSetupMon; system32\DRIVERS\WinSetupMon.sys [X]
2023-02-09 09:41 - 2023-02-09 09:41 - 000000000 ____D C:\Users\jm-k2\Downloads\FRST-OlderVersion
2023-02-09 09:19 - 2023-02-09 09:19 - 000388608 _____ (Trend Micro Inc.) C:\Users\jm-k2\Downloads\HijackThis.exe
2023-01-26 17:45 - 2023-01-26 17:49 - 000000214 _____ C:\WINDOWS\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask.job
2023-01-23 09:07 - 2022-11-13 16:51 - 000004248 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1586452301
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1400203782-2325307173-725141657-1001_Classes\CLSID\{CB965DF1-B8EA-49C7-BDAD-5457FDC1BF92}\InprocServer32 -> C:\Users\jm-k2\AppData\Local\Microsoft\TeamsMeetingAddin\1.0.20244.4\x64\Microsoft.Teams.AddinLoader.dll => Brak pliku
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\S-1-5-21-1400203782-2325307173-725141657-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://securesearch.org/homepage?hp=2&pId=BT171101&iDate=2020-04-10 02:22:39&bName=
HKU\S-1-5-21-1400203782-2325307173-725141657-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
SearchScopes: HKLM -> {FE5DB1ED-C819-416D-930B-646E9EA8E02B} URL = hxxp://www.amazon.co.uk/s/ref=azs_osd_ieauk?ie=UTF-8&tag=hp-uk1-vsb-21&link%5Fcode=qs&index=aps&field-keywords={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> {FE5DB1ED-C819-416D-930B-646E9EA8E02B} URL = hxxp://www.amazon.co.uk/s/ref=azs_osd_ieauk?ie=UTF-8&tag=hp-uk1-vsb-21&link%5Fcode=qs&index=aps&field-keywords={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1400203782-2325307173-725141657-1001 -> {993F5746-4C15-42BC-99C1-064A1764271B} URL = hxxps://securesearch.org?q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1400203782-2325307173-725141657-1001 -> {FE5DB1ED-C819-416D-930B-646E9EA8E02B} URL = hxxp://www.amazon.co.uk/s/ref=azs_osd_ieauk?ie=UTF-8&tag=hp-uk1-vsb-21&link%5Fcode=qs&index=aps&field-keywords={searchTerms}
IE trusted site: HKU\S-1-5-21-1400203782-2325307173-725141657-1001\...\localhost -> localhost
IE trusted site: HKU\S-1-5-21-1400203782-2325307173-725141657-1001\...\sharepoint.com -> hxxps://sp42wroclaw.sharepoint.com
IE trusted site: HKU\S-1-5-21-1400203782-2325307173-725141657-1001\...\webcompanion.com -> hxxp://webcompanion.com
HKU\S-1-5-21-1400203782-2325307173-725141657-1001\...\StartupApproved\Run: => "Opera Browser Assistant"
HKU\S-1-5-21-1400203782-2325307173-725141657-1001\...\StartupApproved\Run: => "utweb"
FirewallRules: [UDP Query User{23ABF06B-A3B4-4AFF-9C83-85578DA96CC5}C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\77.0.4054.277\opera.exe] => (Allow) C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\77.0.4054.277\opera.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{ECFF79F4-5D8F-4428-96EC-C9DAF6506782}C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\77.0.4054.277\opera.exe] => (Allow) C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\77.0.4054.277\opera.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{13961281-B36A-4D4A-A84A-56C37CE8F855}C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\76.0.4017.177\opera.exe] => (Block) C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\76.0.4017.177\opera.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{8954F084-B702-4AC6-BC95-83C3E4BF1219}C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\76.0.4017.177\opera.exe] => (Block) C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\76.0.4017.177\opera.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{2673E034-D259-4EEC-AF53-BD27F7B6FF78}C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\76.0.4017.154\opera.exe] => (Block) C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\76.0.4017.154\opera.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{5004C1BB-B115-4AB8-BD52-BDC8A4842DB5}C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\76.0.4017.154\opera.exe] => (Block) C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\76.0.4017.154\opera.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{BBC14D4D-E2B1-41AB-8F1D-EF4E8B7A2FC7}C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\76.0.4017.107\opera.exe] => (Allow) C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\76.0.4017.107\opera.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{32D45CF8-7FBD-47B1-959D-FD18359E39FC}C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\76.0.4017.107\opera.exe] => (Allow) C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\76.0.4017.107\opera.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{B67CDA4F-4511-4599-9F03-84DB3F5CC950}C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\74.0.3911.203\opera.exe] => (Allow) C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\74.0.3911.203\opera.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{D217B4F5-0F60-405C-9780-1AFF03F6ECD0}C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\74.0.3911.203\opera.exe] => (Allow) C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\74.0.3911.203\opera.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{3C58ADFA-39E6-49E1-B0C0-45C3C599B57E}C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\74.0.3911.160\opera.exe] => (Allow) C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\74.0.3911.160\opera.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{D1952780-C78D-48C6-AA93-1FA262BB4E2D}C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\74.0.3911.160\opera.exe] => (Allow) C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\74.0.3911.160\opera.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{2F584DF9-F4C5-4BB5-9898-C2C704C32219}C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\73.0.3856.344\opera.exe] => (Allow) C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\73.0.3856.344\opera.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{F56D8888-E587-42D8-998C-55BE5A346A76}C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\73.0.3856.344\opera.exe] => (Allow) C:\users\jm-k2\appdata\local\programs\opera\73.0.3856.344\opera.exe => Brak pliku
EmptyEventLogs: 
EmptyTemp:

Plik naprawczy przeznaczony jest tylko dla autora wątku!
Po wykonaniu skryptu i ponownym uruchomieniu załącz utworzony fixlog.txt

2 polubienia


Fixlog.txt (26,9 KB)

1 polubienie

Czy problem dalej występuje? Załącz nowe logi FRST, które wykonasz w programie opcją „skanuj”.
Wysłałem Tobie także wiadomość prywatną z dodatkowymi sugestiami jak zwiększyć bezpieczeństwo w sieci.

Tak występuje dalej
Addition.txt (29,3 KB)
FRST.txt (32,9 KB)

Tu bym szukał.
„Error: (02/09/2023 08:28:21 PM) (Source: Microsoft-Windows-HAL) (EventID: 15) (User: )
Description: Jednostka IOMMU wykryła błąd”

1 polubienie