Ekran tylko do Modern UI

Czy jest możliwość zdefiniowania przy pracy na dwóch monitorach, aby jeden pracował tylko w interfejsie z kafelkami, a drugi klasycznie? Chodzi dokładnie o to, aby ekran laptopa miał zawsze interfejs klasyczny, a na monitorze zewnętrznym były uruchamiane aplikacje w stylu metro, a po naciśnięciu przycisku Start na klawiaturze, ekran główny (kafelki) pojawiały się tylko na ekranie zewnętrznym.