Eksplorator windows przestał działać-pomocy

Mam problem tego typu że gdy wchodzę do folderu z filmami wyskakuje mi komunikat “EKSPLORATOR WINDOWS PRZESTAŁ DZIAŁAĆ”,potem się resetuje cały pulpit i jest okey.Jak znów próbuję to jest to samo,usunąłem parę filmów i wydawało mi się że jest okey,ale jednak nie.Przeskanowałem f secure online i nic nie wykrył.Zrobiłem skanowanie HijackThis i wkleję wynik.Proszę o pomoc,jestem laikiem w te sprawy i nie wiem co robić.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:22:21, on 2010-01-31

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

C:\Windows\hporclnr.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

D:\bittorrent\bittorrent.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox 3.6 Beta 4\firefox.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Users\Mariusz\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ask.com?o=14978&l=dis

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [egui] “C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe” /hide /waitservice

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [OrderReminder] C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP OrderReminder Cleaner] C:\Windows\hporclnr.exe

O4 - HKLM…\Run: [HPUsageTracking] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP UT\bin\hppusg.exe “C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP UT”

O4 - HKCU…\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ALLUpdate] “C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe” “sleep”

O4 - HKCU…\Run: [Nokia.PCSync] “C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSync2.exe” /NoDialog

O4 - HKCU…\Run: [PC Suite Tray] “C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe” -onlytray

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\iavlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\iavlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\iavlsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

End of file - 4972 bytes

Odinstaluj All Player przy pomocy Revo Uninstaller w trybie zaawansowanym, przeczyść system i rejestr przy pomocy Ccleaner, zrób restart i zainstaluj inna paczkę kodeków np.KLCP. Powinno pomóc.

Już zabieram się do pracy.Napiszę jak poszło… :slight_smile:

Dodane 31.01.2010 (N) 12:56

Wszystko w porządku.Zrobiłem według zalecenia i jest okey.Bardzo dziękuję za pomoc,uniknąłem przeinstalowania systemu.Temat uważam za zamknięty.poko77 :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: =D> =D> =D> =D> =D> :D/ :D/ :D/ :D/