Eksport logów SysMon do CSV

Czy znacie jakiś sposób, aby wyeksportować wszystkie logi z aktywności systemu z dziennika SysMon do pliku CSV na lokalnym komputerze?