Eksportowanie kart opery by otworzyć taki sam zestaw


(Spectatorx) #1

Jak wyeksportować karty opery tak by można było otworzyć ten sam zestaw kart na innym komputerze?


(Łukash) #2

Spróbuj może zapisać sesję i skopiuj plik z C:\Users\Twoje Konto\AppData\Roaming\Opera\Opera\sessions\autopera.win <-zapisana sesja ,na inny komputer do tego samego miejsca > Menu > karty i okna > Sesje > Zarządzaj sesjami > Otwórz / Plik > Sesje > Zarządzaj sesjami > Otwórz


(Zulowski) #3

Ewentualnie jak korzystasz z Opera Link, możesz utworzyć sobie "folder" w zakładkach "Aktualne" czy nazwać go jak tam chcesz,

wchodzisz w menadżer zakładek, prawy, dodaj wszystkie otwarte karty.

Opera Link zsynchronizuje, i będziesz je miał na drugim kompie :slight_smile:

Potem tylko wyczyścić ten folder o ile jest taka potrzeba.

Kiedyś miałem właśnie robić programik automatyzujący przerzucanie pliku sesji :slight_smile:


(Spectatorx) #4

Dzięki, udało się przy zapisaniu sesji i wrzuceniu pliku *.win :slight_smile: