Emclient export import kont


(leckow) #1

pytanie, czy emclient umożliwia export import kont, np. jak bat? Jeśli tak, to jak to jest możliwe?