Emulacja lewego alta pod X-ami


(nintyfan) #1

Ostatnio zacząłem mieć problemy. Otóż bez namysłu kupiłem klawiaturę ART Compacto AK-66. Okazało się, że klawiatura posiada przycisk Fn, lecz nie posiada opcji wysłania żądania wciśnięcia lewego alta, lewego Ctrl czy przycisku otwierającego menu. Nie ma tych przycisków na klawiaturze, ani  nie można ich uzyskać.


(saitoh) #2

Po co reguły udeva, skoro i tak ustawiasz to w serwerze X (xmodmap,xinput)?

Ustaw to sobie w plikach /etc/X11/xorg.conf.d/ dla każdej klawiatury osobno.

 

Tu znajdziesz urządzenia wejściowe by je odpowiednio zidentyfikować w plikach konfiguracyjnych:

cat /proc/bus/input/devices

Wędka:

http://www.x.org/releases/X11R7.6/doc/xorg-docs/input/XKB-Config.html


(nintyfan) #3

Zapoznałem się z podanym przez Ciebie linkiem, jak i z http://www.charvolant.org/~doug/xkb/html/node5.html#SECTION00054000000000000000, ale nie potrafię napisać niczego, co by działało. Oto to, co  napisdałem:

#;partial modifier_keys
#;xkb_symbols "supersuper" {
#;
#;  key <LWIN> + <RALT> { [LALT] };
#;};
#;interpret Super+RAlt {
#; virtualModifier= Alt;
#;}

default xkb_compatibility "basic" {
  
  interpret Super+AnyOf(RAlt) {
  
   action= RedirectKey(keyCode=Mod1);
  };
  
  #interpret Shift_Lock+AnyOf(Shift+Lock) {
  # action= LockMods(modifiers=Shift);
  #};
};

(saitoh) #4

Nie wiem co tym tam tworzysz, ale miałem na myśli pliku tego typu:

Section "InputClass"
Identifier "keyboard defaults"
MatchIsKeyboard "on"

Option "XKbOptions" "terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection

Oczywiście Identifier dopasowujesz do odpowiedniej klawiatury. Tak samo z opcjami w Option “XKbOptions” dla danej klawiatury.


(nintyfan) #5

No i problem jest, jaką opcję XKB wybrać. Terminate:ctrl_alt_bksp nie pasuje do tego, co chcę osiągnąć, a żadnej sensownej opcji / usr/share/X11/xkb/rules/base.lst nie znalazłem