Era Fun i kaucja

Planowałam kupić telefon SE D750i w Erze Fun za 389 zl na trzy lata. Dzisiaj przeczytałam regulamin tej oferty. Wszystko ok, oprócz tego fragmentu:

Operator zastrzega sobie prawo uzależnienia zawarcia Umowy lub jej wykonania od złożenia przez Abonenta systemu Era Mix kaucji. Kaucja nie ma charakteru zaliczki ani przedpłaty z tytułu jakichkolwiek należności wobec sieci Era i jest zdeponowana na wyodrębnionym, nie oprocentowanym rachunku. Sieć Era ma prawo żądać kwoty kaucji do wysokości 1000 zł z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy opłaty należne sieci Era są wyższe niż kwota 1000 zł kaucja może stanowić kwotę nie wyższą niż dwukrotność kwoty należnych opłat. Kaucja nie podlega podatkowi VAT.

Operator ma prawo potrącić swoją wymagalną wierzytelność z tytułu Umowy lub Umów z kwoty Kaucji złożonej przez Abonenta systemu Era Mix na zabezpieczenie opłat.

Operator zobowiązuje się zwrócić Abonentowi systemu Era Mix nominalną kwotę Kaucji z chwilą dokonania końcowego rozliczenia finansowego Umowy z zastrzeżeniem pkt.VI ppkt 12.

Mam pytanie do osób które korzystały z tej oferty lub znają takie osoby: czy płaciliście taką kaucję? I ile ona wynosiła?

Z góry dziękuję za odpowiedź :slight_smile:

Ten przepis stosuje się do osób które nie wywiązały się z wcześniejszych umów z operatorem , (zerwały umowę wcześniej , lub zalegają z płatnościami , itp.) Jeżeli jesteś “czysty” wobec operatora , przepis ten nie zostanie wobec Ciebie zastosowany i nie pobiorą kaucjii.