EraGG

Slyszeliście coś o tej aplikacji nasze telefony, znalazlem w necie pewien artykuł i chce sie cos dowiedzieć jak to wygląda w praktyce. Posiadacie tą aplikacje czy nie ma żadnych innych kosztów niz w opisie ? I czy to wszystko prawda i czy czasem tu nic nie ściemniają.

Oto i on:

GG w telefonach Ery za 1 z? tygodniowo ju? z transmisj?


2007-01-12 11:09 Drukuj RSS


Klienci Ery i TakTaka mog? ju? korzysta? z nowego mobilnego Gadu-Gadu - EraGG. 


EraGG jest telefoniczn? wersj? najpopularniejszego w?ród polskich internautów komunikatora Gadu-Gadu. To jedyny komunikator w telefonie, w którym u?ytkownik otrzymuje nieograniczony dost?p do serwisu za jedyne 1 z? brutto tygodniowo. U?ytkownik zap?aci tyle samo, niezale?nie od tego, ile czasu sp?dzi na "gadaniu", czy te? ile wiadomo?ci prze?le. W tej cenie zawiera si? op?ata abonamentowa za korzystanie z us?ugi oraz op?aty za przesy?ane dane. 


Przez pierwszy tydzie?, w ramach programu Spróbuj za darmo, ka?dy u?ytkownik mo?e skorzysta? z EraGG bezp?atnie. EraGG zapewnia wszystkie podstawowe funkcje komputerowego Gadu-Gadu, w tym prowadzenie rozmów - wysy?anie i odbieranie wiadomo?ci tekstowych, zarz?dzenie kontaktami, zmian? statusu obecno?ci, przelogowanie na inn? osob?. Korzystaj?cy nie musi powtarza? rejestracji ani uzyskiwa? nowego numeru GG. Do aplikacji Gadu-Gadu w telefonie loguje si? za pomoc? swojego numeru identyfikacyjnego i has?a. Równie? w?asn? list? kontaktów mo?na pobra? na telefon, korzystaj?c z poufnej i bezpiecznej synchronizacji z serwerem Gadu-Gadu. 


Aby korzysta? z Gadu-Gadu w telefonie, nale?y: 

• zainstalowa? w telefonie bezp?atn? aplikacj? Java (aby ja pobra? wystarczy wys?a? SMS o tre?ci GG pod bezp?atny numer 8089), 

• wykupi? subskrypcj? dost?pu do serwera komunikacyjnego Gadu-Gadu (subskrypcja b?dzie automatycznie przed?u?ana co 7 dni, do chwili rezygnacji z us?ugi przez u?ytkownika), 

• posiada? aktywne konto GG, czyli aktywny numer identyfikacyjny GG. 


Pe?na lista telefonów, na których mo?na zainstalowa? mobilne Gadu-Gadu, oraz szczegó?y oferty dost?pne s? na www.eraomnix.pl. (WitekT)

Tekst pochodzi z telepolis.pl - proszę podawać źródła informacji

Z tego, co wiem - działa to dobrze, jest tylko ograniczona lista kontaktów do ok. 20-tu. Nie ma dodatkowych opłat

Zresztą, masz komentarze w tamtym serwisie… Sobie zobacz

ALe co do tych komentarzy to każdy co innego mówi jednym nie chodzi drugim zeżarło po 50 zł z konta nie wiem co o tym myśleć.

http://www.google.pl/search?q=eragg&ie= … =firefox-a

Ta aplikacja działa dobrze i płacisz tyle ile pisze czyli np. 1zł za 7dni i nic więcej jeśli chodzi o korzystanie ale na początku musisz ściągnąć tą aplikacje i za to załacisz… ok. 80 gr :slight_smile:

kolega ma 30…

Tu jest kilka informacji na ten temat:

:arrow: http://gadugadu.pl/pobierz-komorka.html

używam tego, fajne to jest i tylko 1 zł na tydzień i gadasz ile chcesz :slight_smile:

A jaka jest chociażby nazwa usługi ??

Na temat plusa kontynuuj swój temat i nie rób bałaganu.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=127978

to ja sie biore do konfiguracji tego eraGG ciekaw jestem co z tego bedzie