Eraser 5.8


(Rivelino21) #1

Czy chcąc usunąć jakiś program z twardziela na zawsze, wystarczy wybrać komendę ERASE a następnie YES i to wystarczy,czy też muszę wcześniej wejśc w OPCJE i wybrać jedną z kilku metod nadpisania i dopiero potem wykasować?


(Ideolog) #2

Ten program służy do nieodwracalnego kasowania plików. Domyślnie ustawiony jest algorytm Guttmana czyli 35 nadpisań. To najlepsze ustawienie, gdyż nie da się wtedy przywrócić nawet w laboratorium.

Ale ma to swoje wady: długo to trwa. Można ustawić 3 lub 7 nadpisań.

To wydaje się optymalne


(Asterisk) #3

Zmień tytuł na konkretny używając funkcji icon_edit.gif

Inaczej temat poleci do śmietnika.