Error safe i Vundo

Po uciążliwej walce z Error safe i Vundo prosze o sprawdzenie loga Hijack This i SmitFraudFix czy juz jest czysto. na razie net chodzi bez złośliwych stron ale nie mam pweności czy jutro też tak będzie. Niepokoją mnie wpisy w SmitFraudFix dotyczące Winlogon, nie wiem co z tym zrobic

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:31:51, on 2007-08-07

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Documents and Settings\Ewa\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 5 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Documents and Settings\Agna\Pulpit\BitComet\tools\BitCometBHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {F2EEC473-2789-4169-86D1-855CA079A473} - C:\WINDOWS\System32\dikwweav.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOKIT] C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

O4 - HKLM…\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKLM…\Run: [iexplore Data1 Center] C:\WINDOWS\System32\clockz.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [mmsass] mmdmm.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [iexplore Data1 Center] C:\WINDOWS\System32\clockz.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [mmsass] mmdmm.exe

O4 - HKLM…\RunOnce: [VundoFix] “C:\Documents and Settings\Ewa\Pulpit\Vundo\vundofix.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\DSLMON.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {2D2BEE6E-3C9A-4D58-B9EC-458EDB28D0F6} - http://drivecleaner.com/.freeware/insta … rstart.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {A9ED6AA2-D9D4-4D71-9586-E293E2E3580B} (GameDesire Marbles&Diamonds&Runes) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/marbles_2_0_0_31.cab

O16 - DPF: {AD7013FF-1D9A-4F36-94A6-3CD408A663F9} (GameDesire BreakOut) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/breakout_2_0_0_29.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game08.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {E23FABEE-12E3-33DA-DA12-195DAC123984} (GameDesire Mahjong) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/mahjong_2_0_0_29.cab

O20 - Winlogon Notify: crypta - cryptsb.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - (no file)

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Network helper Service (MSDisk) - Unknown owner - (no file)

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Start -> uruchom -> cmd -> w konsoli, która się otworzy wydaj następujące polecenia:

Pliki zaznaczone na czerwono usuń ręcznie z dysku w trybie awaryjnym natomiast wpisy HijackThis.

Użyj VundoFix + FixVundo + VirtumundoBeGone. Wszystkie narzędzia należy uruchomić w trybie awaryjnym.

Po wykonaniu wklej log z ComboFix.

Wykonałam wszystkie polecenia w wymienionej przez Ciebie kolejności, jedynie nie udało mi się skasowac ręcznie

nie znalazłam tego nigdzie, albo nie wiem jak szukać

wklejam log z ComboFix

Ściągnij GMER.

Uruchom>>gmer.zip>>gmer.exe

>>>rozwiń>> CMD >>zaznacz: CMD >>w górne czarne pole wklej:

Kliknij „Uruchom” z prawej strony. Komputer powinien się samoczynnie wyłączyć i włączyć.

Potem znów>>GMER>>> CMD >>tym razem zaznacz REGEDIT >>w górne czarne pole wklej:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run] 

"Windows Secure Update "=-


[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"Internet Security Service "=-


[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run] 

"Internet Security Service"=-


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa] 

"Server Runtime Process"=-


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa] 

"WMI Performance Adapter Services"=- 


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa] 

"Auto File System Conversion Utility"=-

Kliknij “Uruchom”.

Zrestartuj komputer.

Daj log z ComboFixa.

.

Niestety nie mogłam wykonac Twoich poleceń, zainstalowałam Gmer 1.0.13, wkleiłam w górne czarne pole na CMD

a program mi odpowiedział całą serią komunikatów

a następnie komunikaty dotyczące wszystkich plików, np.

po zaakceptowaniu komunikatów w dolnym czarnym polu wyświetlił sie komunikat

Nie wiem czy mam dalej przejść na REGEDIT, czy coś jest jeszcze wcześniej do wykonania

Daj log z ComboFixa. Zobaczymy, czy naprawdę GMER nie chce u Ciebie działać, czy też tylko udaje, ale usuwa.

.

LOg z ComboFix

Trochę to dziwne, bo niektóre polecenia GMER jednak wykonał prawidłowo, a niektóre nie zostały wykonane.

Spróbujemy troszeczkę inaczej.

Najpierw wykonaj to z REGEDIT , co podawałam poprzednio.

A potem dopiero:

>>gmer>> CMD >>zaznacz CMD >>wklej:

Kliknij “Uruchom”. Nastąpi restart.

Potem daj nowy log z ComboFixa - zobaczymy, co się wykonało.

.

Uff, Gmer pokazał znowu dwa komunikaty

Wydaje mi się, że w logu ComboFix już tych plików nie ma

Tak, jest OK.

.

Superr, dziękuję bardzo “jessica” za poprowadzenie przez zawiłe ściezki i szybką pomoc - jesteś Wielka