Eurosporat

Na eurosport czasami pojawia się taki znaczek olimpiada w turynie 24/24 co to znaczy?

liczbę dni olimpiady i liczbę dni do końca zawodów(tak sądzę) :slight_smile:

olimpiada chyba trwa 14 a nie 24 :o

A u mnie EuroSport nie działa :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: lol

Informacje przez całą dobę :slight_smile:

Thx