Excel 2007 - hurtowe formatowanie serii danych


(M@ster) #1

Czy jest możliwe, a jeśli tak to w jaki sposób hurtowe sformatowanie wszystkich serii danych wykresu?

Chcę przykładowo zmienić grubość linii i jej styl, ale mam 20 serii i ręczne klikanie doprowadza mnie do szału.

Ew. jak tą samą czynność wykonać w OpenOffice.


(Spam) #2

[Ctrl] + klik może spróbuj?


(M@ster) #3

Niestety.