Excel - automatyczny wybór komórek


(Nowickilukasz) #1

Pewnie nie do końca można nazwać to programowaniem, ale...

Mam do napisania w excelu pewien arkusz obliczeniowy.

Użytkownik ma na wstępie podać wartość w procentach od 50-100%. Chciałbym aby system na tej podstawie dobrał mi automatycznie parametry z odpowiedniej komórki.

beztytuuupe.jpg

Sprawa ma się kolejno

obok napisu podaj liczbę n wprowadzamy dana liczbę. program automatycznie "znajduje" najbliższą wartość n[%] z tabeli i na tej podstawie do dalszych obliczeń wybiera odpowiednie n [obr/min] lub Qpal[dm3/h] lub Pi. Jest ktoś w stanie pomóc?


(Tomek Matz) #2

http://office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/wyszukaj-pionowo-funkcja-HP010343011.aspx


(Nowickilukasz) #3

stokrotne podziękowania!