Excel formuła


(Zbiwis) #1

Jak zbudować formułę w excelu

Jeżeli ustalam stałą wartość np. komórki F2 równą = 25

i następnie robię tabelkę z danymi C3 – (dowolna wartość); [D3 (C3*F2)] następnie „blokuję” komórki D kombinacją [ctrl+D] to otrzymuję w komórce D4 formułkę [C4*F3]

jak zrobić aby wartość komórki F2 była stała i nie zmienna.


(Monczkin) #2

Poczytaj o znaku $ w formułach w helpie programu.


(Mirmik) #3

=C4*$F$2


(Zbiwis) #4

Faktycznie dzięki