Excel i pisanie makro w VB, problem z miejscami po przecinku

Witam,

Mam problem przy robieniu makro w Excelu, które ma przeliczać jednostki.

Nie wiem o co chodzi. Mianowicie mam taki kod:

Module:

Public Function bar_h2o(ByVal x, ByVal y) As Single

Dim z As Single

y = 10197.1621297

z = x * y

bar_h2o = z

End Function

Form: (dla okienka, w którym na się pojawić wynik)

txtC18.Text = Format(Funkcje_C.bar_h2o(b, b), "#00000.0000000")

Powinno wychodzić, że 1 bar to 10197.1621297 mm słupa wody a wchodzi, że jest to 10197.1600000

Wie ktoś może w czym tkwi problem?

Public Function bar_h2o(ByVal x, ByVal y) As Double

Dim z As Double

y = 10197.1621297

z = x * y

bar_h2o = z

End Function