Excel i VB - podstawy napisanie prostego programu

Siema,

Pisze tutaj, bo nie mogę znaleźć w internecie. Jutro pisze sprawdzian z excela i na, nim będę miał takie banały… no prawie… :slight_smile: Chodzi o to, że zapomniałem wszystko totalnie i muszę zacząć uczyć się od nowa. Na sprawdzianie będzie np.

Obliczyć czas pracy danego pracownika i zarobki. Jednym z zadań będzie napisanie programu w Visual Basic i wstawienie przycisku do arkusza.

Dla przykładu:

Gdy w kolumnie 1A pojawi się liczba większa od 100, wtedy wypisz: “przekroczyłeś sto”

Gdy w kolumnie zaś będzie liczba mniejsza od 100 wypisze: “Zmieściłeś się w stu” ma to wypisywać po naciśnięciu przycisku w arkuszu. Proszę o pomoc jak to zrobić…

Napisz czego konkretnie nie rozumiesz. Coś w stylu nie umiem zrób za mnie raczej nie jest tolerowane ;]

Najprościej:

  • każ excelowi zapisać makro.

  • wpisz w A1 wartość: 101

  • wpisz w B1 wartość: przekroczyłeś sto

  • zakończ zapisywania makra

  • otwórz makro do edycji, dostaniesz:

Sub Makro1()

Range(“A1”).Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = “101”

Range(“B1”).Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = “Przekroczyłeś 100”

Range(“B2”).Select

End Sub

zmieniasz na:

Sub Makro1()

if Range(“A1”).FormulaR1C1 > 100 then

Range(“B1”).FormulaR1C1 = “Przekroczyłeś 100”

else

Range(“B1”).FormulaR1C1 = “Zmieściłeś się w stu”

endif

End Sub

Podłączenie tego pod przycisk to banał.

ok już kojarzę dzięki :slight_smile: