EXCEL jak zrobić parabole elipse i hiperbole

Jak w escelu zrobić parabole hiperbole i elipse tak co ją będe mógł modyfikować w karzdej chwili czyli zmieniać dane

jakie są wzroy na te funkcje by je wstawiać w układ współrzędnych w excelu

Najprostsza to y=x2 [kwadrat]

http://www.gumienny.edu.pl/html/jakubas/kl1/31/31.htm

http://www.wsp.krakow.pl/ibe/websites/funkcje/sinus.htm

http://pl.wikipedia.org/wiki/Funkcje_trygonometryczne