[excel] Kopiowanie do kolumny bez powtórzeń


(kost) #1

Witam.

Jak zrobić w Excel-u coś takiego:

W kolumnie A mam np. jakieś adresy mail w kolumnie B też mam adresy mail

i chcę by do kolumny C zostały przekopiowane adresy z kolumny B ale tylko te które nie występują też w kolumnie A.

Mam nadzieję że w miarę zrozumiale napisałem o co mi chodzi.

----kolumna-A-----kolumna-B-----kolumna-C

1 mail2@wp.pl | mail3@wp.pl | mail3@wp.pl

2 mail4@wp.pl | mail2@wp.pl | mail5@wp.pl

3 mail7@wp.pl | mail5@wp.pl


(Pablo_Wawa) #2

Użyj funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(), która znajdzie Ci te wiersze, dla których akurat dany element występuje lub #N/D!gdy go nie znajdzie.

dla komórki C1:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(B1;A:A;1;FAŁSZ)

pozostałe komórki uzupełnij automatycznie tym samym wzorem.

A potem sobie to przefiltrujesz po #N/D!i skopiujesz zawartość kolumny B.


(Qoo) #3
Sub Adresy()


Dim wiersze As Long

Dim IndexC As Long

Dim status As Boolean


wiersze = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count

IndexC = 1


For i = 1 To wiersze


  status = True


  For j = 1 To wiersze

    If Cells(i, 2) = Cells(j, 1) Then

      status = False

    End If

  Next j


  If status Then

    Cells(IndexC, 3) = Cells(i, 2)

    IndexC = IndexC + 1

  End If


Next i


End Sub

(kost) #4

Dzięki Pablo_Wawa kod działa.

Co do kodu Qoo to nie wiem jak go zastosować.


(Pablo_Wawa) #5

Qoo napisał makro, ale nie wyjaśnił nic więcej - jeśli nie pisałeś makr, to daj sobie spokój, ten problem da się rozwiązać “normalnie”. :slight_smile:


(Qoo) #6

To jest makro możliwe do dodania i uruchomienia w zakładce ‘Developer’ w Office2007/2010.

http://office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/tworzenie-makr-HP005204711.aspx

Tę zakładkę zazwyczaj trzeba aktywować:

http://office.microsoft.com/pl-pl/word-help/wyswietlanie-karty-deweloper-HA101819080.aspx


(kost) #7

OK. Wielkie dzięki za odpowiedzi!