[excel, makro] kopiowanie wierszy z kilku arkuszy do jednego

Witam,

Nie wiem co mnie pokusiło by to napisać, widać main w grze mi nie służy :P 

Sub f()
 i = 1
 Z = 1
 Do While Sheets("Arkusz1").Cells(i, 1).Value <> ""
  j = 1
  Do While Sheets("Arkusz" & j).Cells(j, 1).Value <> "" And j < 9
   Sheets("Arkusz9").Range(Z & ":" & Z).Value = Sheets("Arkusz" & j).Range(i & ":" & i).Value
   j = j + 1
   Z = Z + 1
  Loop
  i = i + 1
 Loop
End Sub

Kod zadziałał dla skoroszytu w którym nie zmieniono nazw arkuszy z systemowych.

Dostosowałem go do swojej wersji i zastosowałem pętle For

 

Sub Copy()
 
 Dim k As Long
    i = 3
    Z = 1
    Do While Sheets("Date").Cells(i, 1).Value <> ""
       j = 1
       For k = 2 To Worksheets.Count
       Sheets("Calendar_of_Use").Range(Z & ":" & Z).Value = Worksheets(k).Range(i & ":" & i).Value
       j = j + 1
       Z = Z + 1
       Next k
       i = i + 1
    Loop
End Sub

teraz pytanie:

Czy da się porównać drugą odczytaną zmienną, którą jest data, ze zmienną w pierwszym wierszu arkusza “Calendar_of_Use”, następnie w kolumnie która która odpowiada danej dacie, znaleźć pierwszą wolną komórkę i tam wkleić jedna pod drugą 8 kolejnych komórek (po jednej z każdego skoroszytu)?