Excel, nowa reguła formatowania tylko tekstu przekreślonego


(Marcin_xD) #1

Czy da się zrobić nową regułę która polega na formatowaniu komórek z tekstem przekreślonym? Jeżeli tak, to jak?


(drunkula) #2

Jeżeli chcesz przekreślac na podstawie zawartości komórki, to tak. Jeżeli chcesz coś robić na podstawie formatowania wyświetlania komórki - nie.