Excel - separator liczbowy?


(Mzbw) #1

Witajcie

Pojawił mi się trojan. Moje zmagania z nim zakończyły się sukcesem

Jednak przy okazji coś mi się poprzestawiało w systemie zapisu liczb w aplikacjach. Szczególnie w Excelu.

Domyślnie liczby zapisywane są jako 7,000.00 a nie 7.000,00

jako separatora tysięcy system używa przecinka zaś dla oddzielenia części dziesiętnych używa kropki [jak w starym Excelu]. To dość uciążliwe z uwagi na siłę przyzwyczajenia.

Oczywiście w opcjach aplikacji dla każdego arkusza mogę zmieniać system zapisu, lecz korzystam z dużej liczby arkuszy, często wracam do starszych.

Czy ktoś może doradzić mi jak wrócić do poprzednich ustawień ?


(andhla) #2

Spróbuj Start -> Panel sterowania -> Opcje regionalne i językowe -> Dostosuj