EXCEL - wydruk poziomo

Witam.

Nagrywając makro, które ma wydrukować zaznaczony obszar, nie są dodawane opcje wydruku.

Ponieważ wydruk nie mieści się w ‘pionie’ chcę go druknąć ‘poziomo’.

Może mi ktoś podpowiedzieć, jaką komendą VBA mogę zmusić drukarkę do druku w poziomie.

Chcę się uodpornić na userzyce, która będzie używać arkusza.

fenks from moutajns. /Thanks from mountains /

:? oczywiście dla każdego arkusza osobno bo to działa z aktywnym arkuszem

Sub StronaPOZIOM()

 ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xlLandscape

End Sub

lub wstaw kod do ThisWorkbook :idea: makro bedzie uruchamiane samoczynnie przed wydrukiem

Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)

 ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xlLandscape

End Sub

Serdeczne dzięki