Excel zapis csv i ";" zamiast ","


(Filip Siemieniecki) #1

Witam natrafiłem na taki problem otóż mam gotowy arkusz kalkulacyjny w Microsoft Excel 2003 potrzebuje zapisać go do formatu csv rozdzielonego przecinkami wybieram format zapisu "CSV (rodzielany przecinkami)" po zapisie okazuje się że poszczególne komórki zamiast być oddzielone

przecinkami ( " , " ) są oddzielone średnikami ( " ; " ) .

Czy da się jakoś zmusić Excela do zapisywania CSV z przecinkiem a nie ze średnikiem i z kodowaniem znaków UTF ?

Przy innych kodowaniach pojawiają się przekłamania polskich znaków .


(mktos) #2

To, w jaki sposób Excel będzie rozdzielał elementy w CSV zależne jest od ustawień regionalnych systemu - jest sobie takie coś jak "List separator", który w Polskim ustawiony jest na średnik, dlatego zapisuje ze średnikami, nie przecinkami. Możesz tymczasowo przestawić na angielskie, albo zmienić separator listy w polskich - aczkolwiek wtedy może się pojawić problem, bo jak wiadomo separatorem wartości dziesiętnej w Polsce jest przecinek...

Co do kodowania znaków - nie wiem czy da się mu wymusić UTF. Możliwe, że do rozwiązania obu problemów trzeba by zrobić jakiś własny skrypt Visual Basic for Applications.