Exception processing message c0000013 parameters 75b3bf7c 4


(Deizi11) #1

exception processing message c0000013 parameters 75b3bf7c 4 75b3bf7c 75b3bf7c ten bład wyskakuje mi juz drugi dzien i niewiem jak sobie z nim poradzic

ponizem wklejam loga zrobionego programem HijackThis

PS: Skanowałem rejestr programem CCleaner ( wykryte błedy naprawiłem lecz wciaz jest to samo)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:18:56, on 2008-11-21

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

D:\PROGRAMY ZAINSTALOWANE\NOKIA\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\PROGRAMY ZAINSTALOWANE\Wiadomek\Wiadomek.exe

C:\WINDOWS\system32\wscript.exe

C:\WINDOWS\system32\wscript.exe

C:\WINDOWS\system32\wscript.exe

C:\WINDOWS\system32\wscript.exe

C:\WINDOWS\system32\wscript.exe

C:\WINDOWS\system32\wscript.exe

F:\Zainstalowane GRY\The Incredible Hulk\Hulk.exe

C:\Documents and Settings\LUKA\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\programy zainstalowane\Acrobat Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] D:\PROGRAMY ZAINSTALOWANE\NOKIA\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSRegInfo] C:\WINDOWS\pagefile.sys.vbs

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\PROGRAMY ZAINSTALOWANE\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "D:\PROGRAMY ZAINSTALOWANE\DAEMON Tools Lite\daemon.exe"

O4 - Global Startup: ATI CATALYST – pasek zadań.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C246D7C9-B005-4356-84F4-C525AA7EA6CB}: NameServer = 62.13.171.2 62.13.171.1

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\PROGRAMY ZAINSTALOWANE\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

(Gutek) #2
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [MSRegInfo] C:\WINDOWS\pagefile.sys.vbs

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

usuń wpisy HJT

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

Daj log z ComboFix


(Deizi11) #3

jak mam usunac wpis HJT


(Gutek) #4

Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte. - viewtopic.php?f=16&t=36654


(Deizi11) #5
ComboFix 08-11-20.02 - LUKA 2008-11-21 17:55:43.1 - NTFSx86

(Gutek) #6

Wklej do Notatnika:

File::

c:\windows\pagefile.sys.vbs

C:\pagefile.sys.vbsRegistry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe ) Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe ) – podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif


(Deizi11) #7
ComboFix 08-11-20.02 - LUKA 2008-11-21 18:14:11.3 - NTFSx86

(Kambor4) #8

Czysto.

============================

K.


(Gutek) #9

Proszę o umieszczanie logów na stronie - http://wklejto.pl/ lub http://www.wklej.org/

Na koniec skan http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html


(Deizi11) #10

a wogóle co to jest za problem, to jakis wirus , czy co bo niemam najmniejszego pojecia od czego to sie stało


(Gutek) #11

Infekcja pendriva, który zakaził komputer :slight_smile:

Daj log ze skanu http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html


(Sis55rc) #12

Mam ten sam problem, co mój poprzednik, wyskakujący alert exception processing message c0000013 parameters 75b3bf7c 4 75b3bf7c 75b3bf7c i szczerze mówiąc nie za bardzo wiem co z tym zrobić.

Tu jest log zrobiony programem HijackThis

http://www.wklej.org/id/23428/


(huber2t) #13

Aqq nie ma wirusa, jest pakowane w technologi UTX która powoduje że są w niej wykrywane fałszywe alarmy

Podaj log z Combofix


(Sis55rc) #14

Log z Combofix

http://www.wklej.org/id/24167/


(huber2t) #15

Do wyleczenia pendrive z wirusów użyj

Perlovg Removal Tool

Flash Disinfector

lub format

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

c:\windows\system32\stetvwkxeolvmb.exe


Driver::

SASDIFSV

SASKUTIL

SASENUM


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{00f8bc99-6394-11dd-b079-0016d4673cfb}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{38d34c3e-79d9-11dd-b0a3-0016d4673cfb}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{e319874a-5bd2-11dd-b06a-0016d4673cfb}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\EXPLORER.EXE]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"loginservces32"=-

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]

"loginservces32"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WinampAgent"=-

"Adobe Reader Speed Launcher"=-

"NeroFilterCheck"=-

"loginservces32"=-

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Sis55rc) #16

http://wklej.org/id/24258/

Czyli to wszystko przez wirusy z pendrive?


(Spandau) #17

Log wygląda na czysty.

usuń ręcznie folder C: \Qoobox oraz instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system oraz rejestr CCleaner

Wykonaj optymalizacje Autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar Mój komputer Kaspersky Online Scanner Przeskanuj system daj raport na forum

lub Dr.WEB CureIt!


(Sis55rc) #18

Czy to normalne, że większości u mnie nie ma? :?


(huber2t) #19

Tak


(Sis55rc) #20

A czy jeśli Dr.WEB CureIt! wykrywa u mnie wirusy (głównie na C:/System Volume Information....) to mam to usuwać? Mam nadzieję, że nie spowoduje to, że nie będzie można np. kompa odpalić :? Pełen raport wyślę po skończeniu skanowania