Exception processing message c00000a3 parameters 75b3bf7c

Witam, mam pewien problem. Pojawia mi się taki komunikat: System Windows - Brak dysku i dalej tak jak w temacie. Zrobiłam skan HijackThis i oto log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:33:37, on 2008-12-26

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal


Running processes:

H:\WINDOWS\System32\smss.exe

H:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

H:\WINDOWS\system32\services.exe

H:\WINDOWS\system32\lsass.exe

H:\WINDOWS\system32\svchost.exe

H:\WINDOWS\System32\svchost.exe

H:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

H:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

H:\WINDOWS\Explorer.EXE

H:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

H:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

H:\Program Files\GIGABYTE\EnergySaver\GSvr.exe

H:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

H:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

H:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

H:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

H:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

H:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

H:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

H:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

H:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

H:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

H:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\SbPFLnch.exe

H:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

H:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

H:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\SbPFSvc.exe

H:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

H:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

H:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

H:\WINDOWS\system32\svchost.exe

H:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

H:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\SbPFCl.exe

H:\WINDOWS\system32\wpabaln.exe

H:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

H:\Program Files\neostrada tp\neostradatp.exe

H:\Program Files\neostrada tp\ComComp.exe

H:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

H:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

H:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

H:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

H:\Program Files\neostrada tp\Watch.exe

H:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

H:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

H:\WINDOWS\system32\notepad.exe

H:\DOCUME~1\---\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla HiJackThis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - H:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - H:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - H:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - H:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - H:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - H:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - H:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [GEST] =

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] H:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SecurDisc] H:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] H:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] H:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] H:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] H:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] H:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "H:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "H:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] H:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "H:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://H:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - H:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - H:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - H:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=26688

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{17C11775-7D6E-474F-9745-2B4AB172A179}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{17C11775-7D6E-474F-9745-2B4AB172A179}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - H:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - H:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - H:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - H:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - H:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: GEST Service for program management. (GEST Service) - Unknown owner - H:\Program Files\GIGABYTE\EnergySaver\GSvr.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - H:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - H:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - H:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - H:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - H:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SbPF.Launcher - Sunbelt Software, Inc. - H:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\SbPFLnch.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - H:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software, Inc. - H:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\SbPFSvc.exe


--

End of file - 8742 bytes

Nie wyłącza mi sie przy tym komunikacie programy m. in. Gimp, lecz jest to niewygodne i uciążliwe, a także być może szkodliwe. Proszę o szybką odpowiedź. Z góry dziękuję.

Pobierz ComboFix i przeskanuj system

Na czas pobierania i skanowania proszę wyłączyć wszelkie zapory i antyvirusy

Loga wklejasz na WKLEJ TO lub WKLEJ a w poście daj linka

Przeskanowałam system ComboFix’em i oto wyniki: http://wklejto.pl/20329

Pokaz log z ukosnikami

http://www.wklej.org/id/32111/

W logu nic nie widzę

usuń ręcznie folder C:\Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!

Witam. jestem poczatkujacym uzytkownikiem komputera. mam go od niedawna i mam ten sam problem. Cały czas mi wyskakuje okienko: System windows-brak dysku Exception processing messege c0000013 Parameters 75b3bf7c 4 75b3bf7c 75b3bf7c.dodam jeszcze, że mam zainstalowanego atywira AviraAntywir Personal-Free Antywirus i cały czas mi wyskakuja komunkaty że znaleziono wwirusa ,ale zaznaczam opcje wylecz klikamm ok a to wyskakuje dalej cały czas :frowning:

kompletnie nieiwiem co robic,prosze o pomoc! !!

Załóź swój wątek .