Exploit.HTML.MHTRedir-8 : co mogę z tym zrobić

Witam,

W ciągu ostatnich dw óch tygodni kilka razy wskoczyła mi strona about:blank. Nic poza tym się nie działo, ale w sieci znalazłem informacje ze moze to być co najmniej kilka różnych trojanów. Norton nic nie wykrywał, Adware i Spybot tak samo. Wreszcie ClamWin wyszukał mi coś o nazwie jak w temacie w pliku C:\Windows\Memory.dmpjavascript:emoticon(’:(’)

Nie zaproponował żadnej akcji - ten program wziłałem ot tak z sieci i go nie znam.javascript:emoticon(’:oops:’)

Pytanie, czy mogę wywalić ten plik (boję się, że nie). Kilka razy miałem infekcję BloodHoundem, w sieci przeczytałem że ten Redir to synonim BllodHounda, ale nic bliższego. Te bloodhoundy zawsze tworzyly mi plikitmp i wywalałem je bez namysłu, ale w wypadku tego pliku mam obawy.javascript:emoticon(’:cry:’)

Pomóżcie!

Pobierz program Ewido (Windows 2000/XP)

zrób update i przeskanuj

Wklej loga HijackThis oraz SilentRunners

Dziękuję. Ponizej log, poprosze o komentarz. Aha, Ewido nic nie wykrył

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:31:18, on 2006-03-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

H:\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - Startup: WordWeb.lnk.disabled

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk.disabled

O4 - Global Startup: SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter LAN Utility.lnk = ?

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: &WordWeb… - res://C:\WINDOWS\wweb32.dll/lookup.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Program Files\VisualRoute\vrie.dll (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: VisualRoute Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Program Files\VisualRoute\vrie.dll (file missing)

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} -

O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Unknown owner - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe (file missing)

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Unknown owner - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe