Explorator windows się wiesza

wiatm korzystając iż mój laptop działą normalnie piszę tutaj.

3 dni temu robiłem formata po tym jak znalazłem 19 zainfekowanych plików…i już nic nie działało…

zainstalowałem sobie spowrotem vistę home basic OEM i dziś zaczęły sięm kłopoty explorator windows szaleje… przy jakim kolwiek otworzeniu programu wiesza się i tradycyjny komunikat “program nie odpowiada” … do tego jest troche przymulony… trudno cokolwiek zrobić dotego przerażają mnie odgłosy wydobywające się z laptopa dokładniej miesjca gdzie jest dysk twardy :frowning: obawiam się że jest uszkodzony dziwięk przypomina próbe odtwprzenia porysowanej płyty przez cd room… jakieś spostrzeżenia?? aha i jeszcze jedno co do visty mam wersję oem a teraz nie wiem dlaczego nie moge jej aktywować bo nie przyjmuje mi klucza który posiadam… mamjedynie opcję kupic nowy klucz itd… dlaczego tak się dzieję?

z tego co widzę to masz znowu jakiś syf-zakładam że masz partycje C, D, E- C-system D-dane E-recovery

Miałeś pliki zainfekowane na D, czyli partycji z DANYMI. Zrobiłeś formata C-system-ale D zostało nienaruszone i z D wirek przeszedł na nowo zainstalowany system na C :slight_smile: podaj logi z HJT.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:00:39, on 2009-06-29

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18248)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Hotkey_Driver\HotkeyDriver.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\DAP\DAP.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: DAPIELoader Class - {FF6C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\PROGRA~1\DAP\DAPIEL~1.DLL

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [Ad Muncher] “C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe” /bt

O4 - HKCU…\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU…\Run: [POP Peeper] “C:\Program Files\POP Peeper\POPPeeper.exe” -min

O4 - HKCU…\Run: [uTorrent] “C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ALLUpdate] “C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe” “sleep”

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Block frame with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_b … u_ie_frame

O8 - Extra context menu item: Block image with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_b … u_ie_image

O8 - Extra context menu item: Block link with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_b … nu_ie_link

O8 - Extra context menu item: Don’t filter page with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_b … ie_exclude

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Report page to the Ad Muncher developers - http://www.admuncher.com/request_will_b … _ie_report

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: ASKUpgrade - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: VideoAcceleratorService - Speedbit Ltd. - C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\VideoAcceleratorService.exe

End of file - 6542 bytes

chyba o takie logi chodzi… hmmm co do partycji to tak… na c system na d muza itd na f nie mam nic nie mam partycji recovery poniważ sytsem oem kupilem na plycie w serwisie. aha podczas instalacji c formatowałem, reszte partycji to juz szybkie formatowanie po zainstalowaniu systemu

Dodane 29.06.2009 (Pn) 22:04

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:00:39, on 2009-06-29

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18248)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Hotkey_Driver\HotkeyDriver.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\DAP\DAP.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: DAPIELoader Class - {FF6C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\PROGRA~1\DAP\DAPIEL~1.DLL

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [Ad Muncher] “C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe” /bt

O4 - HKCU…\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU…\Run: [POP Peeper] “C:\Program Files\POP Peeper\POPPeeper.exe” -min

O4 - HKCU…\Run: [uTorrent] “C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ALLUpdate] “C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe” “sleep”

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Block frame with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_b … u_ie_frame

O8 - Extra context menu item: Block image with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_b … u_ie_image

O8 - Extra context menu item: Block link with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_b … nu_ie_link

O8 - Extra context menu item: Don’t filter page with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_b … ie_exclude

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Report page to the Ad Muncher developers - http://www.admuncher.com/request_will_b … _ie_report

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: ASKUpgrade - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: VideoAcceleratorService - Speedbit Ltd. - C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\VideoAcceleratorService.exe

End of file - 6542 bytes

partycja C formatowana podczas instalacji partycja D i F szybkie formatowanie po instalacji systemu

Dodane 29.06.2009 (Pn) 22:05

wkleiło mi dwa razy prze pomyłkę :slight_smile:

coś mi tu nie pasi…system jest czysty a partycje formatowałeś… chyba najlepszym rozwiązaniem byłaby instalacja XP-eka-na nim powinno wszystko działać. Tylko zobacz czy stery pod XP są do Twojego kompa.

stery sa mialem nawet raz viste i xp na nim i bez problemu chulało… z vista chyba nie ma problemu od 2 lat na niej jade i z exploratorem nie miałem nigdy problemów a teraz cały czas “brak odpowiedzi”

uciążliwe to jest… zastanawiam sie nad tym dyskiem który tedziwne dzwięki wydaje w zasadzie mam jeszcze gwarancje z tym że firma california acces juz nie funkcjonuje na terenie polski z tego ci sie orientuje ( a szkoda cena -jakość bardzo dobrze wychodzi im to połączenie)

Fix w HijackThis

Z usług usuń to:

O23 - Service: ASKUpgrade - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

Pobierz The Avenger i uruchom.

Skopiuj ten tekst:

Folders to delete:

C:\Program Files\AskBarDis


Drivers to delete:

AskUpgrade

W oknie The Avengera klikasz Paste Script from Clipboard , wybierasz Execute i zgadzasz się na restart.

Po restarcie kasujesz plik C:\Avenger\backup.zip i dajesz tutaj do sprawdzenia raport C:\avenger.txt

Logfile of The Avenger Version 2.0, © by Swandog46

http://swandog46.geekstogo.com

Platform: Windows Vista

*******************

Script file opened successfully.

Script file read successfully.

Backups directory opened successfully at C:\Avenger

*******************

Beginning to process script file:

Rootkit scan active.

No rootkits found!

Folder “C:\Program Files\AskBarDis” deleted successfully.

Driver “AskUpgrade” deleted successfully.

Completed script processing.

*******************

Finished! Terminate.

Sfiksowałeś te wpisy podane przez Olcię?

Usuń The Avenger z dysku.

Przeczyść system CCleanerem.

Usuń zbędniki z autostartu.

Wykonaj pełny skan DR WEB CureIt.

wszystko zrobione zgodnie z waszymi podpowiedziami narazie jest dobrze pałny skan nie wykazał nic… jeżeli będzie się coś działo napiszę tym czasem dziękuje za podpowiedzi i uwagę pozdrawiam