Explorer.exe - błąd


(Karolmeks) #1

mam problem.

nie mogę uruchomić panelu streowania, ponieważ pojawia mi sie okno

Wystąpił problem z aplikacją explorer.exe i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty

po kliknięciu na nie wysyłaj zamyka się okno panelu sterowania.

prosze o pomoc i z góry dziękuję


(Canaletto) #2

skanowałeś kompa jakimiś antyvirami ?


(Qbek50) #3

przeskanuj dysk Ad-Aware:

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=107&t=55

i SpyBot S&D:

usuń syf. Jak będzie znów jakiś błąd explorera to daj loga z HiJackThis :smiley:


(Damian) #4

Dodatkowo:

:arrow: CWShredder 2.1

PestPatrol

Opis


(Karolmeks) #5

przeskanowałem antivirem, spybootem pestpatrolem itp i nic


(Qbek50) #6

daj loga z HiJackThis


(Karolmeks) #7

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 17:07:11, on 2005-01-24

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Creative\Desktop Wireless\mouse_2k.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\Hws5a.exe

C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe

C:\Program Files\StarOffice6.0\program\soffice.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~3\THUNDE~1.EXE

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

Z:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [CreativeMouse] C:\Program Files\Creative\Desktop Wireless\mouse_2k.exe

O4 - HKLM..\Run: [CreativeKeyboard] C:\Program Files\Creative\Desktop Wireless\kb_2k.exe

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [wpkontakt] C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\wpkontakt.exe -autostart

O4 - HKLM..\Run: [HPLJ Config] c:\Program Files\Hewlett-Packard\hp LaserJet 1010 Series\SetConfig.exe -c Direct -p DOT4_001 -pn "hp LaserJet 1010 Series Driver" -n 0 -l 1045 -sl 120000

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: StarOffice 6.0.lnk = C:\Program Files\StarOffice6.0\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe

O4 - Global Startup: Hws5a.lnk = ?

O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {5F874A6F-8B34-433D-BA4B-47AC91C0567F} (MailCfg Control) - https://poczta.wp.pl/autoryzacja/mailcfg2.ocx

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{9712C81D-D4B1-4E54-86AF-4719E64A32B8}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\url_wpmsg.dll

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - Unknown - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe (file missing)

O23 - Service: Zasilacz awaryjny (UPS) - Unknown - C:\WINDOWS\System32\ups.exe (file missing)


(Qbek50) #8

wywal DAPa, on instaluje dodatkowo spyware.


(adpawl) #9

BTW

Też nie jestem zwolennikiem DAPa... :?