Explorer.exe nie działa prawidłowo co chwile wyskakuje błąd


(Hamburg) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:43:05, on 2008-01-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Toshiba\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

C:\WINDOWS\system32\TDispVol.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.co.uk/0SEENWW/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.co.uk/0SEENWW/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.co.uk/0SEENWW/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Pomocnik rejestracji usługi Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM..\Run: [THotkey] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

O4 - HKLM..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe

O4 - HKLM..\Run: [TDispVol] TDispVol.exe

O4 - HKLM..\Run: [Tvs] C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM..\Run: [NVRotateSysTray] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\nvsysrot.dll,Enable

O4 - HKLM..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM..\Run: [intelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup

O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient

O4 - HKLM..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 6496058125

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: psfus - C:\WINDOWS\SYSTEM32\psqlpwd.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: TOSHIBA Application Service (TAPPSRV) - TOSHIBA Corp. - C:\Program Files\Toshiba\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe


(Gutek) #2

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Pobierz program SDFix

-


(Hamburg) #3

Żółta karta w zupełności mi wystarcza :smiley:


(Gutek) #4

Gdzie logi o które prosiłem?


(Hamburg) #5

Są logi wklejone powyżej wykonane zgodnie z instrukcją. :smiley:


(Slawomir Szal) #6

Nie wiem gdzie Ty te logi widzisz?Wklej je wkońcu! !!


(Arekmalek) #7

phestor ,

Gutek prosi o logi nie z Hijackthis tylko z Combofix i SDFix :slight_smile:


(Hamburg) #8

OK sorrki jak kogoś uraziłem ale nie wiedziałem.


(Arekmalek) #9

Prosimy tylko : Daj te logi :lol:


(Hamburg) #10

Nie znam się na tym, ale chyba myślę, że o to wam chodziło.

http://wklej.org/id/9408f691ff


(Gutek) #11

Bład powoduje plik TDispVol.dll od toshiby :frowning: - najprawdopodobniej


(Hamburg) #12

Wyłączyłem ten proces w Start/Uruchom/msconfig/uruchamianie i niestety dalej to samo


(Gutek) #13

Możesz dać screena tego błędu - viewtopic.php?t=46412


(Hamburg) #14

http://img409.imageshack.us/my.php?imag ... wy1eb8.jpg


(Gutek) #15

W sumie nie wiem jaki dokładnie sterwonik powoduje ten błąd. Użyj Debugging Tools for Windows - http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in ... topic=15.0 i wklej log.


(Hamburg) #16

No nic pozostała mi walka więc ją rozpocznę pewnie zajmie mi to wieki, ale nie należy się poddawać. Serdecznie dziękuję za poświęcenie czasu. I przepraszam za kłopot :smiley:


(Gutek) #17

To nie kłopot ale te informacje co podałeś mało mówią, coś jest powodem, jakiś sterwonik to powoduje, więc postaraj się dać tego loga


(Hamburg) #18

Teraz to już sam zgłupiałem. Przecież wkleiłem już loga. No chyba, że jeszcze jakiś inny jest potrzebny?


(Gutek) #19

Gdzie log z Debugging Tools for Windows???