Explorer.exe nie uruchamia się

Witam

podczas uruchamiania laptopa zaraz po napisie Witamy robi się czarny ekran i tak zostaje. Muszę manualnie uruchomić explorer.exe i dopiero wtedy pokazuje się pulpit. System to windows7

FRST

http://www.wklej.org/id/2013551/

ADDITION

http://www.wklej.org/id/2013554/

SHORTCUT

http://www.wklej.org/id/2013557/

 

 

 

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
HKLM\...\Run: [Bron-Spizaetus] = C:\Windows\ShellNew\sempalong.exe [42687 2006-02-15] ()
HKLM\...\Winlogon: [Shell] Explorer.exe "C:\Windows\eksplorasi.exe" [x] ()
HKU\S-1-5-21-4184947509-2412963089-137599347-1000\...\Run: [Tok-Cirrhatus] = C:\Users\Paulina\AppData\Local\smss.exe [42687 2006-02-15] ()
HKU\S-1-5-21-4184947509-2412963089-137599347-1000\...\Policies\system: [DisableCMD] 0
HKU\S-1-5-21-4184947509-2412963089-137599347-1000\...\Policies\system: [DisableRegistryTools] 1
HKU\S-1-5-21-4184947509-2412963089-137599347-1000\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 1
Startup: C:\Users\Paulina\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Empty.pif [2006-02-15] ()
GroupPolicyScripts: Ograniczenia ======= UWAGA
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
C:\AdwCleaner
2016-02-27 05:07 - 2016-02-27 05:07 - 00041523 _____ C:\Users\Paulina\AppData\Local\ListHost12.txt
C:\Users\Paulina\AppData\Local\*Bron*
C:\Users\Paulina\AppData\Local\*.exe
C:\Windows\ShellNew\sempalong.exe
C:\Windows\eksplorasi.exe
Task: {0434544A-3B5F-47AA-965C-9526A99BFA03} - System32\Tasks\klcp_update = C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe [2015-12-23] ()
Task: {18C274C9-475E-44AF-9132-A9A7DCAE4298} - System32\Tasks\{2490FED5-D628-448F-8B11-78897D6E70EB} = pcalua.exe -a "C:\Users\Paulina\Desktop\Nowy folder (4)\0lvj10ww.exe" -d "C:\Users\Paulina\Desktop\Nowy folder (4)"
Task: {1C6BA0DE-000B-4F5B-BC9B-1FC490572349} - System32\Tasks\{B5CB0D29-306A-4BA0-92DF-292F73879335} = pcalua.exe -a G:\0lwo04ww.exe -d G:\
Task: {1C7927EF-0D09-4CDF-8E85-146D24C0D676} - System32\Tasks\{75550F83-2F32-4DCC-A6DD-D2390DFD48D9} = pcalua.exe -a "C:\Users\Paulina\Desktop\Nowy folder (4)\0lca12ww.exe" -d "C:\Users\Paulina\Desktop\Nowy folder (4)"
Task: {8397482E-4DAB-4A93-A50B-19BB7A441CC3} - System32\Tasks\{35B86B65-5AA0-465D-BB0E-D089D01386E2} = pcalua.exe -a "C:\Users\Paulina\Desktop\Nowy folder (4)\0lwm03ww.exe" -d "C:\Users\Paulina\Desktop\Nowy folder (4)"
Hosts:
DeleteQuarantine:
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Pokaż raport z usuwania Fixlog.

log z naprawy.

http://wklej.org/id/2015392/

Podczas naprawiania komp się zrestartował. Dałem ponownie napraw.

Przeskanowałem, znalazło kilka robaków które zostały usunięte.

FRST

http://wklej.org/id/2015395/

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

C:\Users\Paulina\AppData\Local\Bron.tok-12-28
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Bron.tok-12-27
C:\Users\Paulina\AppData\Local\Loc.Mail.Bron.Tok
C:\Users\Paulina\AppData\Local\Ok-SendMail-Bron-tok
C:\Users\Paulina\AppData\Local\Bron.tok-12-27
DeleteQuarantine:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Później skasuj folder C:\FRST

Przeskanuj wszystkie dyski. Krok 3:

 

 

Już się wszystko uruchamia normalnie. Dzięki.