Explorer.exe - problem - pomocy!

Wyskakuje mi okenko “Wystąpił problrm z aplikacją Exploter.exe i zostanie ona zamnknięta …” gdy dam na "nie wysyłaj " lub je wyśle to okienko znika i wszystko znika, zostaje sama tapeta i po chwili się włancza wszystko spowrotem ale znowu ten problem :frowning: jak to okienko zchowam gdzieś poza obszarem pulpitu lub jak zminimalizuje to wszystko działa normalnie, net działa i wszystko inne :o co to może być ?? pomóżcie :shock:

:roll: Zapodaj loga z Hijacka. Czuję wiruska. Na forum jest odpowiedni dział dotyczący logów z Hijack. Jak coś to pytaj.

Loga jak co to wklej tutaj, temat zostanie przeniesiony. :smiley:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:01:23, on 2005-04-25

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\VIVA.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Programy\D-Tools\daemon.exe

c:\windows\system32\dehpzyp.exe

C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates1.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\WLAN\WConfig\WConfig.exe

C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\System32\dwwin.exe

C:\Programy\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Adam\Moje dokumenty\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Nail.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [talyubouvll] C:\WINDOWS\System32\lppobals.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WebRebates0] "C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Media Pass] C:\Program Files\Media Pass\MediaPassK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VIVA] C:\WINDOWS\VIVA.EXE /nomsg

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [farmmext] C:\WINDOWS\farmmext.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Programy\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [wdyrqj] c:\windows\system32\dehpzyp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Registry System16 Checkup Monitor] SystemReg16.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eZmmod] C:\PROGRA~1\ezula\mmod.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Programy\eMule\eMule.exe -AutoStart

O4 - HKCU\..\Run: [EdHTML] C:\Programy\Binboy\EdHTMLv5.0\EdHTML.exe /none

O4 - HKCU\..\Run: [svchost32] C:\WINDOWS\svchost32.exe

O4 - Global Startup: WConfig.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .mid: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll

O12 - Plugin for .mpg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht!http://tdt.org.pl/popup/tdt.chm::/bridge-c18.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svcproc.exe

:roll: wg mnie do usunięcia:

C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates1.exe

C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe

O4 - HKLM…\Run: [WebRebates0] “C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe”

O4 - HKCU…\Run: [svchost32] C:\WINDOWS\svchost32.exe

O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://tdt.org.pl/popup/tdt.chm::/bridge-c18. cab

Przeskanuj go jeszcze (adresy skanerów są przyklejone w dziale). Potem logas dla pewności.

Jeszcze oprócz tych wyżej:

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP.

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu.

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Szukałem wzmianki o

i TUTAJ jest ten syf, zapomniałem :stuck_out_tongue:

Usuń (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym)

O4 - HKLM…\Run: [talyubouvll] C:\WINDOWS\System32\lppobals.exe

O4 - HKLM…\Run: [WebRebates0] “C:\Program Files\ Web_Rebates \WebRebates0.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Media Pass] C:\Program Files\ Media Pass \MediaPassK.exe

O4 - HKLM…\Run: [VIVA] C:\WINDOWS\ VIVA.EXE /nomsg

O4 - HKLM…\Run: [farmmext] C:\WINDOWS\farmmext.exe

O4 - HKLM…\Run: [wdyrqj] c:\windows\system32\ dehpzyp.exe

O4 - HKCU…\Run: [Registry System16 Checkup Monitor] SystemReg16.exe

O4 - HKCU…\Run: [svchost32] C:\WINDOWS\svchost32.exe

O4 - HKCU…\Run: [eZmmod] C:\PROGRA~1\ ezula \mmod.exe

O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://tdt.org.pl/popup/tdt.chm::/bridge-c18. cab

Pliki na czerwono usuń ręcznie z dysku

a mam wyłączyć przywracanie systemu ?

TAK

Czytasz co piszą koledzy. :?

dobra poradziłem sobie z problemem tworząc nowe konto w XP :smiley: ale przy okazji oczyściłem też sobie troszkę kompa :lol: dzi ęki za wszystko temat można zamknąć

Wklej nowy LOG na wszelki wypadek Prosiłem :stuck_out_tongue: