Explorer.exe


(Krzysiekmarc) #1

Przy każdym uruchomieniu Windowsa XP sp2 po jakimchś 40 sekundach wyskakuje mi taki bład:

read1zf.th.jpg

Nie jest to zbyt duży problem bo system po wciśniecia "OK" działa poprawnie tylko na chwile znika pasek start i pulpit. To dosc uciazliwe. Poza tym nie chce mieć jakichś błędów w windzie... Proszę o rady.


(Piecu92) #2

to oznacza że : Pamięć nie może być "read". Zobacz na http://www.searchengines.pl/phpbb203/lo ... 31527.html


(system) #3

Albo Tu

http://forum.centrumxp.pl/viewtopic.php ... 193cd#faq7


(Krzysiekmarc) #4

Dzięki za odpowiedzi ale to nadal nie działa :|...

Zrobiłem sobie hicjacka...

Oto logi:

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 19:44:55, on 2006-01-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\Ati2evxx.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\windows\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte Windows Utility Manager\ET4\et4Tray.exe

C:\WINDOWS\Samsung\LaserSMMgr\ssmmgr.exe

C:\windows\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe

C:\Program Files\MagicRotation\MagicRotation\MagicPvt.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SEC\MagicTune3.5_Client\GammaTray.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe

C:\windows\explorer.exe

C:\Program Files\Screamer Radio\screamer.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\windows\system32\XPAgent.exe

C:\Documents and Settings\Bobek\Pulpit\krzysiu\Hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PRONoMgr.exe] C:\Program Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EasyTuneIV] C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte Windows Utility Manager\ET4\et4Tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Samsung LBP SM] "C:\WINDOWS\Samsung\LaserSMMgr\ssmmgr.exe" /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MagicRotation] C:\Program Files\MagicRotation\MagicRotation\MagicPvt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\windows\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [XPAgent] C:\windows\system32\XPAgent.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Color Calibration.lnk = ?

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: MagicTune3.5.lnk = ?

O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe