Explorer.exe


(Lt Prochownik) #1

czy może ktoś wie czemu proces explorer.exe powoduje u mnie 100% użycie procka dzieje się mi tak nieraz i pomaga tylko restart systemu nawet jak kończe ten proces w menadrzeże zadań i uruchamiam ponownie to nic nie pomaga :o :doubt: =D>


(Damian) #2

Spróbuj przeskanować system programami :

:arrow: CWShredder 2.1

:arrow: Spybot Search & Destroy 1.3

:arrow: Ad-aware SE Personal 1.05


(Dragonlnx) #3

Log hijackthis !!


(Lt Prochownik) #4

a co to jest ten log czym i jak się to je :o


(Dragonlnx) #5

hijackthis.zip


(Lt Prochownik) #6

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 16:37:40, on 2004-12-13

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\Ruling Technologies\GameDeviceDrivers\RFPIcon.exe

C:\Program Files\Ruling Technologies\GameDeviceDrivers\RegClean.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\ABC\abc.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Tomek\Moje dokumenty\install\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [RTBatteryMeter] C:\Program Files\Ruling Technologies\GameDeviceDrivers\RFPIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [RTGameClean] C:\Program Files\Ruling Technologies\GameDeviceDrivers\RegClean.exe c

O4 - HKLM..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\TRASH.EXE (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\TRASH.EXE (HKCU)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{CB395DAA-B5B5-4EA0-9DDD-C7DEA73BAE79}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164


(Dragonlnx) #7

Log wygląda na czysty :

Przeskanuj:


(Lt Prochownik) #8

dzięki przejechałem dyski programem ad-aware i nic teraz skanuje avastem i też narazie nic sam już nie wiem co to może być areinstalka nie wchodfzi w rachubę


(Marsmo) #9

Avasta masz na stanie - skoro wcześniej nie dawał Ci żadnych sygnałów, również teraz nie zareaguje! :slight_smile:

Musisz użyć programów alternatywnych - czyli całej gamy scanerów antyvir online podanych Ci przez Sharka! I to bez oglądania się na poszczególne wyniki, po kolei każdy! :slight_smile:

A jak sie okaże, że masz system czysty - to może masz uszkodzoną powłokę explorer.exe - czyli tzw. plik shella explorer.exe.

Wystarczy go podmienić z systemowej płytki CD.

Konsola odzyskiwania -> dajesz komendę:

expand X:\i386\explorer.ex_ C:\Windows\explorer.exe

X- to oczywiście oznakowanie CDrom-u; niekoniecznie dokładnie takie, jak w "Mój komputer", trzeba sprawdzić w Konsoli!