Extracting files Pomocy


(Pioter Ciarko) #1

Gdy coś chcę  zainstalować wyskakuje mi to :Extracting files unable to create or save new files in folder into which the files are being extrated. please check the folder properties to ensure you have premission on the folder to write files and that the folder is not read-only.

Untitled.png


(yanko wojownik) #2

Spróbuj wskazać inny katalog niż obecny domyślny.


(Leoncio) #3

Gdzie masz umiejscowione TEMP-y czy katalogi do których ma się wypakować zawartość, może tam mało miejsca?