[Extreme-Fusion] Prefiks


(H4kushinobi) #1

Witam mam takie pytanie.

Jak w Extreme Fusion zrobić by prefiks był na końcu, nie na początku nazwy użytkownika ?

Oto kod źródłowy:

<?

require_once "../maincore.php";

require_once "subheader.php";

require_once ADMIN."navigation.php";

include LOCALE.LOCALESET."admin/colors.php";


if (!checkrights("CO") || !defined("iAUTH") || $aid != iAUTH) fallback("../index.php");


if (isset($_POST['save']))

{

 if (isset($_POST['level_0_c']) && isset($_POST['level_0_p']) && isset($_POST['level_101_c']) && isset($_POST['level_101_p']) && isset($_POST['level_102_c']) && isset($_POST['level_102_p']) && isset($_POST['level_103_c']) && isset($_POST['level_103_p']))

 {

   $result = dbquery("UPDATE ".$db_prefix."colors SET user_color='".addslash($_POST['level_0_c'])."', user_prefix='".addslash($_POST['level_0_p'])."' WHERE user_level='0'");

   $result = dbquery("UPDATE ".$db_prefix."colors SET user_color='".addslash($_POST['level_101_c'])."', user_prefix='".addslash($_POST['level_101_p'])."' WHERE user_level='101'");

   $result = dbquery("UPDATE ".$db_prefix."colors SET user_color='".addslash($_POST['level_102_c'])."', user_prefix='".addslash($_POST['level_102_p'])."' WHERE user_level='102'");

   $result = dbquery("UPDATE ".$db_prefix."colors SET user_color='".addslash($_POST['level_103_c'])."', user_prefix='".addslash($_POST['level_103_p'])."' WHERE user_level='103'");


   $result = dbquery("UPDATE ".$db_prefix."users SET user_color='".addslash($_POST['level_0_c'])."', user_prefix='".addslash($_POST['level_0_p'])."' WHERE user_level='0'");

   $result = dbquery("UPDATE ".$db_prefix."users SET user_color='".addslash($_POST['level_101_c'])."', user_prefix='".addslash($_POST['level_101_p'])."' WHERE user_level='101'");

   $result = dbquery("UPDATE ".$db_prefix."users SET user_color='".addslash($_POST['level_102_c'])."', user_prefix='".addslash($_POST['level_102_p'])."' WHERE user_level='102'");

   $result = dbquery("UPDATE ".$db_prefix."users SET user_color='".addslash($_POST['level_103_c'])."', user_prefix='".addslash($_POST['level_103_p'])."' WHERE user_level='103'");

 }

}opentable($locale['uc_001']);

$level_0 = dbarray(dbquery("SELECT * from ".$db_prefix."colors WHERE user_level='0'"));

$level_101 = dbarray(dbquery("SELECT * from ".$db_prefix."colors WHERE user_level='101'"));

$level_102 = dbarray(dbquery("SELECT * from ".$db_prefix."colors WHERE user_level='102'"));

$level_103 = dbarray(dbquery("SELECT * from ".$db_prefix."colors WHERE user_level='103'"));


echo "

| ".$locale['uc_002']." |
|

| ".$locale['uc_003']." | ".$locale['uc_004']." |

|
| ".$locale['uc_005']." |
|

| ".$locale['uc_003']." | ".$locale['uc_004']." |

|
| ".$locale['uc_006']." |
|

| ".$locale['uc_003']." | ".$locale['uc_004'].": |

|
| ".$locale['uc_007']." |
|

| ".$locale['uc_003']." | ".$locale['uc_004']." |

|
| |
| |

"; echo "
"; require_once INCLUDES."colorpicker.php"; echo "
"; closetable(); require_once BASEDIR."footer.php"; ?> [/code] A może w kodzie:
[code] $ranga = "ranga".$x; $p = "points".$x; $id_ = "rang_id_".$x; //echo " ranga: ".$_POST[$ranga]." : ".$_POST[$p]." : ".$_POST[$id_]; $result = dbquery("UPDATE ".$db_prefix."eps_rangs SET rang_name='".$_POST[$ranga]."', rang_points='".$_POST[$p]."' WHERE id='".$_POST[$id_]."'"); $x++;

wystarczy zmienić $ranga na ranga$ ?

Z góry dzięki za odpowiedź

-- Dodane 07.11.2009 (So) 12:44 --

Plz niech ktoś odpowie