ExtremeCopy Pro - wykorzystanie pamięci około 4GB lub więcej


(Djzon) #1

ExtremeCopy Pro - wykorzystanie pamięci około 4GB lub więcej…

Gdy próbuje skopiować wielki katalog to wykorzystanie pamięci jest naprawdę wysokie…

Screen%20Shot%2003-30-15%20at%2010.47%20