Facebook i youtube otwierają się w wersji "text only"


(Dycjanmspam) #1

Od dwóch dni na nowym mieszkaniu, nowy router. Od dwóch dni jest problem z youtubem i facebookiem na każdej przeglądarce.


(Acorus) #2

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.


(Dycjanmspam) #3

http://wklej.org/id/1652513/


(Acorus) #4

Odinstaluj SearchNewTab.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\...\Run: [Adobe ARM] = C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [958576 2013-04-04] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM\...\Run: [GrooveMonitor] = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [30040 2009-02-26] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [WinampAgent] = C:\Program Files\Winamp\winampa.exe [74752 2011-12-09] (Nullsoft, Inc.)
IFEO\bitguard.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\bprotect.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\bpsvc.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\browserdefender.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\browserprotect.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\browsersafeguard.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\dprotectsvc.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\jumpflip: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\protectedsearch.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\searchinstaller.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\searchprotection.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\searchprotector.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\searchsettings.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\searchsettings64.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\snapdo.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\stinst32.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\stinst64.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\umbrella.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\utiljumpflip.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\volaro: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\vonteera: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\websteroids.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\websteroidsservice.exe: [Debugger] tasklist.exe
HKLM\...\AppCertDlls: [x64] - c:\program files\settings manager\systemk\x64\sysapcrt.dll
HKLM\...\AppCertDlls: [x86] - C:\Program Files\Settings Manager\systemk\sysapcrt.dll
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
SearchScopes: HKLM - {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2476} URL = http://www.default-search.net/search?sid=476aid=132itype=aver=12692tm=357src=dsp={searchTerms}
SearchScopes: HKLM - {BB74DE59-BC4C-4172-9AC4-73315F71CFFE} URL = http://websearch.wisesearch.info/?l=1q={searchTerms}pid=298r=2013/10/29hid=15045082449973045188lg=ENcc=PLunqvl=39
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2048473121-464859782-195034548-1000 - DefaultScope {BB74DE59-BC4C-4172-9AC4-73315F71CFFE} URL = http://websearch.wisesearch.info/?l=1q={searchTerms}pid=298r=2013/10/29hid=15045082449973045188lg=ENcc=PLunqvl=39
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2048473121-464859782-195034548-1000 - {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2476} URL = http://www.default-search.net/search?sid=476aid=132itype=aver=12692tm=357src=dsp={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2048473121-464859782-195034548-1000 - {BB74DE59-BC4C-4172-9AC4-73315F71CFFE} URL = http://websearch.wisesearch.info/?l=1q={searchTerms}pid=298r=2013/10/29hid=15045082449973045188lg=ENcc=PLunqvl=39
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0031-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab
FF DefaultSearchEngine: default-search.net
FF DefaultSearchEngine,S: WebSearch
FF DefaultSearchUrl: hxxp://websearch.wisesearch.info/?pid=298r=2013/10/29hid=15045082449973045188lg=ENcc=PLunqvl=39l=1q=
FF SearchEngineOrder.1: default-search.net
FF SearchEngineOrder.1,S: WebSearch
FF SelectedSearchEngine: default-search.net
FF SelectedSearchEngine,S: WebSearch
FF Homepage: hxxp://www.default-search.net?sid=476aid=132itype=aver=12692tm=357src=hmp
FF Keyword.URL: hxxp://www.default-search.net/search?sid=476aid=132itype=aver=12692tm=357src=dsp=
FF SearchPlugin: C:\Users\Ania\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\uvmd63bu.default\searchplugins\default-search.xml
FF SearchPlugin: C:\Users\Ania\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\uvmd63bu.default\searchplugins\WebSearch.xml
FF SearchPlugin: C:\Program Files\mozilla firefox\browser\searchplugins\default-search.xml
FF Extension: BitSaver - C:\Users\Ania\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\uvmd63bu.default\Extensions\eoexaf@rerudova.co.uk [2014-01-03]
FF Extension: Site Matcher - C:\Users\Ania\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\uvmd63bu.default\Extensions\sitematcher@sitematcher.com [2014-05-26]
FF Extension: DIscountExeteensI - C:\Users\Ania\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\uvmd63bu.default\Extensions\y0.d@idexauy-.org [2014-01-03]
FF Extension: Settings Manager - C:\Users\Ania\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\uvmd63bu.default\Extensions\{E729C6EC-E9FF-E59F-355C-EC59F2795E4E} [2014-05-24]
CHR Extension: (DIscountExeteensI) - C:\ProgramData\ihnpediebiglbjcpcammdhooagimggjf\ []
S3 EagleXNt; \\C:\Windows\system32\drivers\EagleXNt.sys [X]
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Dycjanmspam) #5

Zrobiłem jak powiedziałeś - wyczyściłem wszystko tak jak pisałeś. Niestety problem dalej jest :frowning:


(Juniorek) #6

tak z głupa… zrób dla pewności nowy profil, zainstaluj na nim firefox`a i sprawdź czy masz to samo.

zrób także test łącza, może coś jest z nim?