[FAQ]Windows SteadyState v2.5 - faq, tłumaczenie


(Tobster) #1

Jako, że MS tego nie zrobił możemy zrobić to my. Nie każdy zna dobrze język angielski, a narzędzie jest bardzo dobre. Wspólnymi siłami zrobimy tłumaczenie.

Windows SteadyState 2.5

Producent: Microsoft Corporation

Licencja: bezpłatna (freeware)

Pobierz: klik

Opis: Jest to bezpłatne narzędzie napisane przez firmę Microsoft. Przeznaczone jest do ulepszenia mechanizmów izolacji i zabezpieczeń użytkowników pracujących na komputerze.

Tłumaczenie:

Zakładka "General":

General Settings

[v] Lock profile to prevent the user from making permament changes //

Session Timers

[v]Log of affter [10] minutes of use // Wyloguj po 10 minutach pracy

[v]Lof of affter [10] minutes idle // Wyloguj po 10 minutach bezczynności

[v]Always display the session countdown //

[v]Restart computer after log off //

Set password // Ustaw hasło

Change picture // Zmien logo/avatar

Delete user // Usuń użytkownika

Zakładka "Windows Restrictions":

Select a restriction level for Windows // Wybór poziomu restrykcji

[\*]High restrictions // Wysokie poziom restrykcji

[\*]Medium restrictions // Średni poziom restrykcji

[\*]Low restrictions // Niski poziom restrykcji

[\*]No restrictions // Brak restrykcji

[\*]Custom restrictions // Własne ustawienie restrykcji

Start Menu Restrictions // Restrykcje dotyczące menu Start

[v]Prevent right click in the Start menu //

[v]Allow only the Classic Start menu //

[v]Remove the Control Panel, Printer and Network Settins from the Classic Start menu //

[v]Remove the My Documents icon // Usunięcie ikony Moje Dokumenty

[v]Remove the My Recent Documents icon //

[v]Removie the My Pictures icon //

[v]Remove the My Music icon //

[v]Removie the Favourites icon //

[v]Remove the Frequently Used Programs list //

[v]Prevent programs in the All Users folder from appearing //

[v]Remove the Control Panel icon //

[v]Remove the Set Program Access and Defaults icon //

[v]Remove the Network Connections (Connec To) icon //

[v]Remove the Printers amd Faxes icon //

[v]Remove the Search icon (Windows XP only) //

[v]Remove the Run icon //

[v]Remove the Shut Down button //

[v]Remove the Help and Support icon //

General Restrictions :

[v]Prevent righ-click in Windows Explorer //

[v]Prevent AutoPlay on CD, DVD, and USB drivers //

[v]Prevent access to Windows Explorer features: Folder Options, Customize Toolbar, and the Notiication Area /

[v]Use Control Panel Classic View //

[v]Prevent access to the taskbar //

[v]Prevent access to the command prompt //

[v]Prevent access to the registry editor //

[v]Prevent access to Task Manager //

[v]Prevent access to Microsoft Managment Console utilities //

[v]Prevent users from adding or removing printers //

[v]Prevent users from locking the computer //

[v]Prevent password changes (also requries the Control Panel icon to be removed) //

[v]Remove CD and DVD burning features //

[v]Disable keybord shortcuts that use of he Windows Logo key //

[v]Allow only programs in the Program Files and Windows folders to run //

[v]Disable System Tools and other managment programs //

[v]Disable Notepad and WordPad //

[v]Remove the Recycle Bin icon //

[v]Prevent users from saving files to the desktop //

Hide Drivers // Wybór dysków, które mają być ukryte

Zakładka "Feature Restrictions":

[v]Internet Explorer restrictions:

[v]Prevent Internet access (except Web sites below) //

[v]Prevent changes to Internet Explrore registry settings //

[v]Prevent righ-click in Internet Explorer //

[v]Prevent printing //

[v]Do not allow access to Favorites

[v]Disable AutoComplete

[v]Empty the Remporary Internet Files folder when Internet Explorer is cloes

[v]Disable RSS Deeds (IE 7 only) //

[v]Menu Options:

[v]Remove View Source //

[v]Remove Find Files //

[v]Remove Theater Mode //

[v]Remove Help menu //

[v]Remove Internet Options

[v]Remove expanded New menu //

[v]Remove General tab in Internet Options //

[v]Remove Security tab in Internet Options //

[v]Remove Privacy tab in Internet Options //

[v]Remove Content tab in Internet Options //

[v]Remove Connections tab in Internet Options //

[v]Remove Programs tab in Internet Options //

[v]Remove Advanced tab in Internet Options //

[v]Remove New Windows menu option //

[v]Toolbar options:

[v]Search (IE 6 only ) //

[v]Eolders (IE 6 only ) //

[v]Edit

[v]Discussions (IE 6 only ) //

[v]Encoding

[v]Size

[v]Full Screen

[v]Media (IE 6 only ) //

[v]Print

[v]History (IE 6 only ) //

[V]Tools (IE 6 only ) //

[V]Third Party extensions buttons //

[v]Command Bar (IE 7 only) //

[v]Microsoft Office Restrictions:

[v]Prevent use of Visual Basuc for Applications (VBA) in Office 2007/2003/XP //

[v]Disable macro shortcut keys //

[v]Disable Macro menu items in the Tools menu //

[v]Disable Add-ins //

[v]Disable the Web toolbar (Office 2003/200/XP only) //

[v]Disable the Locations box (Office 2007 only) //

[v]Disable the Detec and Repair command in the Help menu //

[v]Prevent changes to Clip Organizer conetns in Office 2007/2003/XP //

Home Page - tutaj ustawiamy stronę startową

Web Adresses Allowed - lista stron internetowych jakie można odwiedzić

Zakładka "Block Programs"

W tej zakładce nakładamy restrykcje na programy. Możemy zakazać używania dowolnego programu.

// Proszę tłumaczenia kierować na PW lub w postach, na bieżąco będę uzupełniał.


(demisen) #2

Nikomu się nie chcę przetłumaczyć kilku zdań?

[v]Prevent right click in the Start menu // Usunięcie kliknięcia prawym klawiszem w menu Start

[v]Allow only the Classic Start menu // Tylko klasyczne menu Start

[v]Remove the Control Panel, Printer and Network Settins from the Classic Start menu // Usunięcie Panelu Sterowania, Drukarek, Połączeń sieciowych z klasycznego menu

[v]Remove the My Documents icon // Usunięcie ikony Moje Dokumenty

[v]Removie the My Pictures icon // Usunięcie ikony Moje Obrazki

[v]Remove the My Music icon // Usunięcie ikony Moja Muzyka

[v]Removie the Favourites icon // Usunięcie ikony Ulubione