Fckeditor - upload plików

Witam,

Pobrałem fckeditor i wszystko było by ok gdyby nie to, że jak chcę dodać obrazek (klikam na ikonkę następnie na Przeglądaj) to pojawia mi się błąd:

The server didn't send back a proper XML response. Please contact your system administrator.

XML request error: OK (200)

Requested URL:

http://domena.pl/katalog/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/asp/connector.asp?Command=GetFoldersAndFiles&Type=Image&CurrentFolder=%2F

Response text:

<%@ CodePage=65001 Language="VBScript"%>

<%

Option Explicit

Response.Buffer = True

%>
<%

If ( ConfigIsEnabled = False ) Then

	SendError 1, "This connector is disabled. Please check the ""editor/filemanager/browser/default/connectors/asp/config.asp"" file"

End If

' Get the "UserFiles" path.

Dim sUserFilesPath

If ( Not IsEmpty( ConfigUserFilesPath ) ) Then

	sUserFilesPath = ConfigUserFilesPath

	If ( Right( sUserFilesPath, 1 ) <> "/" ) Then

		sUserFilesPath = sUserFilesPath & "/"

	End If

Else

	sUserFilesPath = "/userfiles/"

End If

' Map the "UserFiles" path to a local directory.

Dim sUserFilesDirectory

sUserFilesDirectory = Server.MapPath( sUserFilesPath )

If ( Right( sUserFilesDirectory, 1 ) <> "\" ) Then

	sUserFilesDirectory = sUserFilesDirectory & "\"

End If

DoResponse

Sub DoResponse()

	Dim sCommand, sResourceType, sCurrentFolder

	' Get the main request information.

	sCommand = Request.QueryString("Command")

	If ( sCommand = "" ) Then Exit Sub

	sResourceType = Request.QueryString("Type")

	If ( sResourceType = "" ) Then Exit Sub

	sCurrentFolder = Request.QueryString("CurrentFolder")

	If ( sCurrentFolder = "" ) Then Exit Sub

	' Check if it is an allower resource type.

	if ( Not IsAllowedType( sResourceType ) ) Then Exit Sub

	' Check the current folder syntax (must begin and start with a slash).

	If ( Right( sCurrentFolder, 1 ) <> "/" ) Then sCurrentFolder = sCurrentFolder & "/"

	If ( Left( sCurrentFolder, 1 ) <> "/" ) Then sCurrentFolder = "/" & sCurrentFolder

	' Check for invalid folder paths (..)

	If ( InStr( 1, sCurrentFolder, ".." ) <> 0 OR InStr( 1, sResourceType, ".." ) <> 0 ) Then

		SendError 102, ""

	End If

	' File Upload doesn't have to Return XML, so it must be intercepted before anything.

	If ( sCommand = "FileUpload" ) Then

		FileUpload sResourceType, sCurrentFolder

		Exit Sub

	End If

	SetXmlHeaders

	CreateXmlHeader sCommand, sResourceType, sCurrentFolder

	' Execute the required command.

	Select Case sCommand

		Case "GetFolders"

			GetFolders sResourceType, sCurrentFolder

		Case "GetFoldersAndFiles"

			GetFoldersAndFiles sResourceType, sCurrentFolder

		Case "CreateFolder"

			CreateFolder sResourceType, sCurrentFolder

	End Select

	CreateXmlFooter

	Response.End

End Sub

Function IsAllowedType( resourceType )

	Dim oRE

	Set oRE	= New RegExp

	oRE.IgnoreCase	= True

	oRE.Global = True

	oRE.Pattern = "^(File|Image|Flash|Media)$"

	IsAllowedType = oRE.Test( resourceType )

	Set oRE	= Nothing

End Function

%>

Wyczytałem na google, że należy zmienić ściezkę w fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/config.php zmienne:

$Config['Enabled'] = true ;

 $Config['UserFilesPath'] = 'http://domena.pl/userfiles/'; // tu podawałem też /userfiles/ lub ./userfiles/ itp

$Config['UserFilesAbsolutePath'] = '' ; //tak samo tutaj też podawałem przeróżne ścieżki i nic

Próbowałem już chyba wszystkich możliwości ze ścieżkami i nic. Pomocy

Może jedno z tych

$Config['UserFilesPath'] = '/userfiles/';

$Config['UserFilesAbsolutePath'] = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/userfiles/';

$Config['UserFilesPath'] = '/userfiles/';

$Config['UserFilesAbsolutePath'] = '/userfiles/';

W UserFilesPath niby możę być adres URL lub URI.

nic nie pomogło