Fedora - zablokowany system po upgrade


(TadueusTaD) #1

Drodzy forumowicze,

Zaktualizowałem moją Fedorę 23 do 24, niestety nie miałem jej pod nadzorem w trakcie aktualizacji, dlatego nie znam powodu zablokowania się systemu.

Objawia się tym, że system zatrzymuje się na trybie recovery i nie jestem w stanie się zalogować.

Za konsolą:

Przez chroot system działa, ale zmiana uprawnień dla / i /bin nic nie daje, to samo dla /bin/bash.

 

Jakieś pomysły poza reinstalacją?


(roobal) #2

Nie zmieniaj uprawnień, bo sobie jeszcze zrobisz kuku. Sprawdź zajetość dysku, być może na / brakuje miejsca i system nie może się uruchomić z tego powodu.


(TadueusTaD) #3

Zajętość dysku? Nie w tym rzecz - specjalnie poszerzałem  partycję pod aktualizację, bo brakło miejsca na pakiety.


#4

Zakładasz tak bo sprawdziłeś i jest miejsce, czy dlatego że tylko tak domniemywasz?


(TadueusTaD) #5

 

Sprawdziłem:

[liveuser@localhost ~]$ df |grep sda

/dev/sda1 26436876 14464444 10606472 58% /run/media/liveuser/Fedora

/dev/sda5 36193084 18977286 15276142 56% /run/media/liveuser/home

 


(pocolog) #6

Nie masz przypadkiem szyfrowanych dysków?

Nie zmienił ci się układ partycji? (pokaż fstab fdisk -l i parted -l)


(TadueusTaD) #7

Nie, nie szyfrowalem, zero LVM, kontenerow etc.

 

I nie:

fdisk -l

Disk /dev/sda: 111.8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk identifier: 0x000c74c6Device Boot Start End Sectors Size Id Type

/dev/sda1 2048 53985279 53983232 25.8G 83 Linux

/dev/sda2 53987328 132857549 78870222 37.6G f W95 Ext'd (LBA)

/dev/sda3 * 132857550 234436544 101578995 48.4G 7 HPFS/NTFS/exFAT

/dev/sda5 53989376 131248127 77258752 36.9G 83 Linux

/dev/sda6 131283243 132857549 1574307 768.7M 82 Linux swap / SolarisPartition table entries are not in disk order.

 

parted -l

Model: ATA ST9120822AS (scsi)

Disk /dev/sda: 120GB

Sector size (logical/physical): 512B/512B

Partition Table: msdos

Disk Flags: Number Start End Size Type File system Flags

 1 1049kB 27.6GB 27.6GB primary ext4

 2 27.6GB 68.0GB 40.4GB extended lba

 5 27.6GB 67.2GB 39.6GB logical ext4

 6 67.2GB 68.0GB 806MB logical linux-swap(v1)

 3 68.0GB 120GB 52.0GB primary ntfs boot

/etc/fstab:

 

#

# /etc/fstab

# Created by anaconda on Wed Feb 17 14:38:47 2016

#

# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'

# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info

#

UUID=bb894f5f-d9fe-4771-862c-a67ed801deef / ext4 defaults 1 1

UUID=50cd2f08-8569-d101-10c4-2f088569d101 /home ext4 defaults 1 2

UUID=01CDDACB3438B400 /run/media/tadeustad/01CDDACB3438B400 ntfs-3g	defaults 1 2

/dev/sda6 none swap	defaults	0	0