FFMPEG - łączenie filmów


(PC174) #1

Szukam sposobu jak za pomocą FFMPEG połączyć kilka fragmentów filmu.