FFmpeg - sprawdzanie strumienia pod kątem błędów

W jaki sposób mogę sprawdzić w FFmpeg, czy transport stream nie ma błędów, zakłóceń, gliczy?

ffmpeg -v error -i "RAW URL do streama lub ścieżka do pliku" -f null - >error.log 2>&1