Fifa15, błąd przy uruchamianiu


(Towobars) #1

Witam,

 

mam problem przy uruchamianiu gry, po kliknięciu w ikonę otwiera się okienko, jak to standardowo w fifie: opcje graj, ustawienia gry i wyjście. Po kliknięciu w graj, bądz ustawienia pojawia się okienko "Wystąpił nieobsługiwany wyjątek w aplikacji...". Dodaje że nie jest to błąd taki jak we wszystkich innych tematach, tj z Netframeworkiem. Oto szczegóły błędu:

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

**************Tekst wyjątku**************
System.NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.
  w DXHelper.DisplayInfo.InitDisplayModeList()
  w DXHelper.DisplayInfo..ctor()
  w fifasetup_csharp.Settings.CreateSettingsForAdapter()
  w fifasetup_csharp.StartingForm.PlayButton_Click(Object sender, EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
  w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


**************Zestawy załadowane**************
mscorlib
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
fifaconfig
  Wersja zestawu: 1.0.0.0
  Wersja Win32: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///D:/Program%20Files/Origin/FIFA%2015/fifasetup/fifaconfig.exe
----------------------------------------
System
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
DXHelper
  Wersja zestawu: 1.0.5318.28514
  Wersja Win32: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///D:/Program%20Files/Origin/FIFA%2015/fifasetup/DXHelper.DLL
----------------------------------------
Accessibility
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
System.Core
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
fifaconfig.resources
  Wersja zestawu: 1.0.0.0
  Wersja Win32: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///D:/Program%20Files/Origin/FIFA%2015/fifasetup/pl-PL/fifaconfig.resources.DLL
----------------------------------------
mscorlib.resources
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------
System.Xml
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------

**************Debugowanie w trybie JIT**************

Bardzo proszę o pomoc!

 

Specyfikacja komputera:

Windows 7 64 bit

Procesor: AMD Athlon II X4 2,80GHz

4 GB ram

Karta Graficzna: NVIDIA GeForce 9800 GT


(Zaba678) #2

FIFA 15 wymaga DX11 do działania, Twoja karta obsługuje tylko DX10