FileZilla


(piotrek_do) #1

Chciałbym otworzyć plik w tym programie przy pomocy Winrara ale nie ma takiej opcji .Co zrobić ?


(rgabrysiak) #2

Can I extract rar/zip extension on server end?
Krótko mówiąc, użyj odpowiedniego oprogramowania, FileZilla to klient FTP a nie program do rozpakowywania skompresowanych danych.