Filtrowanie w excel

Witam mam pewien problem

Mam 3 kolumny (Kolumnę A, kolumnę B i kolumnę C)

W kolumnie A mam kilka wpisów

W kolumnie B mam tez kilka wpisów (ale niektóre wpisy się powtarzają z kolumną A )

W kolumnie D chcę mieć wszystkie wpisy, oprócz wpisów które występują w kolumnie B. Jak to zrobić?

Proszę zobaczyć screena, aby zobaczyć o co mi chodzi…

19039090mn5.th.jpg

Tą kolumnę D na screenie robiłem ręcznie. Moje pytanie jak to zrobić automatycznie?

:arrow: w komórce D1 wpisz =$A1 i przeciąg do dołu

=$A1

… no sorki !!

Nie działa…

Ta formuła pokazuje takie same rekordy co są w kolumnie A

a nie o to mi chodzi…

Ciekawy problem z punktu informatyczno matematycznego :slight_smile: tobie chodzi o porównanie zbiorów albo odejmowanie podobnych elementów z 2 zbiorów…

w sumie spróbował bym na twoim miejscu przeszukać formuły …dużo roboty :D:D

ok

Znalazłem pomoc na innym forum :smiley:

Gdyby ktoś też tego szukał to tu dam rozwiązanie:

Kolumna C będzie kolumną pomocniczą - można ją ukryć.

Formuła do C1

=JEŻELI(LICZ.JEŻELI($B$1:$B$15;A1)=0;PODAJ.POZYCJĘ(A1;$A$1:$A$15;0);"")

i przekopiuj w dół. Zadaniem formuł jest podanie pozycji kolejnego elementu w kolumnie A dla elementów niewystępujących w kolumnie B. Formuła do D1

=JEŻELI(CZY.BŁĄD(INDEKS($A$1:$A$15;MIN.K($C$1:$C$15;WIERSZ())));""; INDEKS($A$1:$A$15;MIN.K($C$1:$C$15;WIERSZ())))

i przekopiuj w dół.

Zadaniem formuły jest pobranie kolejnego elementu wg pozycji wyliczonej w kolumnie C.

Uwaga: formuła zależy od położenia w arkuszu (funkcja WIERSZ() ). Gdyby położenie formuł było ‘niższe’ niż od pierwszego wiersza, trzeba odpowiednio zmodyfikować. Np formuły są od komórki D3 w dół - zamiast ‘gołego’ WIERSZ() trzeba użyć: WIERSZ() -2.

…wcześniej nie mogłem otworzyć obrazka

:arrow: myślę że chodzi o eliminację jednego zbioru z drugiego

proponuję rozwiązanie problemu makrem visual basic

Sub eliminacja()

  licz_D = 1

  Range("D:D").Clear

  For licz_A = 1 To 200

    odczyt = Range("A" & licz_A)

    For licz_B = 1 To 200

      zobacz = Range("B" & licz_B)

      If zobacz = odczyt Then Exit For

      wpisuj = odczyt

    Next

    If zobacz <> odczyt Then

      Range("D" & licz_D) = wpisuj

      licz_D = licz_D + 1

    End If

  Next

End Sub

dodatkowo zbiory maga zawierać nie tylko liczby ale i ciągi tekstowe