Firecleaner


(Marfid) #1

Witam

Proszę o sprawdzenie loga, podczas otwierania IE wyskakuje Firecleaner.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:19:40, on 2007-08-30

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe

C:\Program Files\WAGO Software\CoDeSys ENI Server\ENISysTray.exe

C:\WINDOWS\System32\LXSUPMON.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$TACVISTA\Binn\sqlservr.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

C:\WINDOWS\system32\Gateway.exe

C:\WINDOWS\System32\TPSBattM.exe

C:\WINDOWS\System32\PLServ.exe

e:\projekty\Common\S7IEPG\s7oiehsx.exe

C:\TwinCAT\EventLogger\TcEventLogger.exe

C:\TwinCAT\TCATSysSrv.exe

C:\Program Files\WAGO Software\CoDeSys ENI Server\ENI.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\OEM\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\hpbpro.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: HttpGuard - {98B822AD-6BE7-49BC-B773-97240B774080} - C:\WINDOWS\system32\AClient.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ENISysTray] C:\Program Files\WAGO Software\CoDeSys ENI Server\ENISysTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\System32\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

O4 - Global Startup: Start the communication Gateway.lnk = C:\WINDOWS\system32\Gateway.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - [url=res://C]res://C[/url]:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - [url=http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab]http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab[/url]

O16 - DPF: {DECEAAA2-370A-49BB-9362-68C3A58DDC62} (SAIX) - [url=http://static.zangocash.com/cab/Seekmo/ie/bridge-c570.cab?ba67a2b2d29d824f8]http://static.zangocash.com/cab/Seekmo/ ... 2d29d824f8[/url]

8fafaf5e003dd148a35a30542a96978f9785faf3237989bc24ff8e0eb6cd801fb39a8686f1

5e92dd880c6b44646ad487a4e7e8712ba71dd56c3935b:1072d558a2ed08132e825b907

e92a7b8

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Crypkey License - Kenonic Controls Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: ENI Server - 3S-Smart Software Solutions GmbH - C:\Program Files\WAGO Software\CoDeSys ENI Server\ENI.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Echelon Support Service for Microsoft Terminal Services (MTS) (LnsMtsSvc) - Echelon Corporation - C:\Lonworks\bin\LnsMtsSvc.exe

O23 - Service: MSSQL$TACVISTA - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$TACVISTA\Binn\sqlservr.exe" -sTACVISTA (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Privilege Win32 Server - Aladdin Knowledge Systems - C:\WINDOWS\System32\PLServ.exe

O23 - Service: RT Service 3S KM (RTService) - 3S-Smart Software Solutions GmbH - C:\Program Files\WAGO Software\CoDeSys SP RTE\RTService.exe

O23 - Service: SIMATIC IEPG Help Service (s7oiehsx) - SIEMENS AG - e:\projekty\Common\S7IEPG\s7oiehsx.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SQLAgent$TACVISTA - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$TACVISTA\Binn\sqlagent.EXE" -i TACVISTA (file missing)

O23 - Service: TcEventLogger - Unknown owner - C:\TwinCAT\EventLogger\TcEventLogger.exe

O23 - Service: TwinCAT System Service - BECKHOFF Automation - C:\TwinCAT\TCATSysSrv.exe

O23 - Service: CLCV0 (UTSCSI) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\UTSCSI.EXE

(Monczkin) #2

Sugeruję, zainstalować sp2 i IE7


(Marfid) #3

A coś oprócz tego?


(jessica) #4

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Jeśli nie masz jakiegoś narzędzia usuwającego, to ściągnij OTMoveIt

Do pola Paste List of Files/Folders to be Moved wklej poniższe ścieżki:

Następnie wciśnij przycisk MoveIt!

Pojawi się komunikat, że jest potrzebny restart do usunięcia podanych plików/folderów- wciśnij Yes.

Po restarcie usuń ręcznie folder C:**** _OTMoveIt (Prawoklik >>> Usuń >>> Opróżnij Kosz).

Potem daj tu log z Hijacka oraz log z ComboFix lub DeckardsSS (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

jessi


(JNJN) #5

marf

Poczytaj tematy przyklejone w tym dziale i popraw posta.JNJN